Zeytinli ve Biberiyeli Ciabatta

Yeni y?l?n ilk tarifinde e?im ve benim en sevdi?imiz, zeytinli ekmek tarifini vermek istedim. Ancak öyle bir ekmek dü?ünün ki k?t?r k?t?r kal?n bir kabuk, içi puf gibi yumu?ac?k, çok ama çok lezzetli ve yap?m? tüm ekmek tariflerinden daha kolay. 🙂 Evinizde hep bulunan, ekonomik malzemeler ile katk? malzemeleri olmadan ekmek yapmay? kim istemez? Yeni y?l size bereketli gelsin..

  • 270 gr bu?day ekmek unu
  • 125 gr çok amaçl? beyaz un
  • 1 çay ka???? instant kuru maya
  • 1 + ½ çay ka???? tuz
  • 360 ml ?l?k su
  • 100 gr çekirdekleri ç?kar?lm?? siyah zeytin
  • 1-2 dal taze biberiye
  • Zeytinya??

 

Kolay tarifimize ba?layabiliriz; sabit mikserimizin kar??t?rma kab?na, un çe?itlerimizi, tuzu ve mayay? koyal?m. E?er daha farkl? un çe?itleri kullanmak ya da sadece beyaz un kullanmak istiyorsan?z, toplam grama kar??l?k gelecek ?ekilde kendiniz ayarlama yapabilirsiniz.

Daha sonra kar??t?rma kab?m?za ?l?k suyumuzu ekleyelim. Il?k su derken kaç dereceden bahsetti?imi soruyorsan?z, ölçümü için dereceye falan gerek yok. Su ölçüsünün 3’te 2’sini kaynam??, geri kalan?n? ise oda s?cakl???nda sudan yaparsan?z, parma??n?z? sokabildi?iniz ideal ?l?k suya ula?abilirsiniz.

Art?k hamur yo?urma ucu takt???m?z, sabit mikserimizi yava? / orta h?za al?p, kar??t?rmaya ba?layabiliriz. Ne zaman kenardaki ve yanlardaki tüm unlar hamur haline gelene kadar kar??t?ral?m.

Bir yandan iç malzemeleri haz?rlayabiliriz; taze biberiyelerimizi incecik do?rayal?m. Daha sonra evde tüketti?iniz siyah zeytininizin çekirdeklerini ay?rmaya ba?layabiliriz. Haz?r kavanozda, çekirdekleri ay?klanm?? salamura olanlar? bence tercih etmeyin. Hem lezzetleri güzel olmuyor hem de ekme?e ek?i tat veriyorlar. Her zaman tariflerimde evde tüketti?im iyi kalite malzemeleri kullan?r?m; ancak tercih sizin!

Biberiye ve dilimledi?imiz zeytinleri de hamura ekleyip, homojen bir k?vam elde edene kadar kar??t?ral?m. Arzu ederseniz bu k?sm? ellerinizle de yapabilirsiniz. Böylece zeytinler parçalanmam??, ve sular?n? hamura çok fazla salmam?? olacaklar.

Temiz ve geni? bir kase al?p, dibine 2 yemek ka???? kadar zeytinya?? dökelim. Tüm kab?n yanlar?na gelmesi için elimizde hafifçe çevirelim. Art?k yap?? yap?? olan hamurumuzu kaseye alabiliriz. Üzerini bir streç film ile kapat?p, mayalanmaya b?rakal?m. Oda s?cakl???nda ya da kalorifer kenar?nda en az 4 saat mayalanmaya b?rakal?m. Mayalanman?n sonunda neredeyse 2 kat?ndan biraz daha fazla kabard???n? göreceksiniz.

Mayalanma i?lemi bitti?inde, her ekmek tarifimizdeki gibi yumru?umuzla hamurun gaz?n? alal?m. Bunu neden yapt???m?z? bir kez daha tekrarlayay?m; ekme?in lezzetini artt?rmak ve içinde olu?an fazla gaz? at?p, küçük delikler olu?mas?n? sa?lamak.

Ellerinize 1 – 2 yemek ka???? kadar un al?p, hafifçe yo?ural?m. Böylece kab?n dibindeki zeytinya?? ekme?e i?leyecek, gaz? giden hamur yumu?ayacakt?r. Yo?urmak derken sak?n m?nc?klayamay?n, ekmek ?efimizin tabiri ile ‘bebek poposu’nu pudralar hassasiyette olmal?s?n?z ekmek hamuru yap?m?nda. 🙂

F?r?n?m?z? 235 derece getirip, içine ekme?i pi?irece?iniz güveç, cam, çelik kab? da yerle?tirip ?s?nmaya b?rakal?m. Bu arada hamurumuzun üzerini tekrar kapat?p, yar?m saat daha kabarmaya b?rakal?m.

Is?tt???m?z kab? dikkatlice f?r?ndan ç?kar?p, hamurumuzu nazikçe tepsinin ortas?na al?p, üzerine keskin bir b?çak ya da jilet ile X ?ekli yap?p, kapa??n? kapatal?m. Bu ?ekilde 25-30 dakika kadar pi?irelim. Daha sonra kapa??n? aç?p, üzeri k?zarana kadar –yakla??k 5-10 dakika- kadar daha f?r?nda tutal?m.

Ekme?inizi hemen tepsi ya da pi?irme kab?n?zdan ç?kar?p, tel üzerine al?p so?utal?m. ?sterseniz so?utmadan benim gibi ?l?k ?l?k dilimleyip, ak?am misafirler gelene kadar yiyip bitirin 🙂