Vi?neli Çikolatal? Kek

Daha önceden verdi?im Çikolata Ganaj tarifini hat?rlars?n?z; çikolatal? bir keki kaplayarak foto?raflam??t?m. O zaman söz vermi?tim kekin tarifini de verece?im diye. Ancak s?ra geliyor 🙂 Ramazan ay?n? da tatl?yla aç?p, tatl? geçmesini diliyorum herkes için..

 • 125 gr un
 • 200 gr ?eker
 • 30 gr kakao
 • 1 çay ka???? kabartma tozu
 • ½ çay ka???? karbonat
 • ¼ çay ka???? tuz
 • 1 adet yumurta
 • 120 ml espresso ya da filtre kahve
 • 120 ml süt
 • 60 gr tereya??
 • 1 çay ka???? vanilya esans? ya da pudras?
 • 140 gr çekirdekleri ç?kar?lm?? vi?ne
 • 175 gr çikolata damlalar?

Klasik bir kek tarifinden daha farkl? de?il; genel kural olarak bir kapta öncelikle kuru malzemeleri kar??t?ral?m. Yani un, kakao, kabartma tozu, karbonat, vanilya pudras?, tuz ve çikolata parçalar?.Kakao olarak ben ekstra koyu renkli olan? seçiyorum. Bence keki hem daha koyu ve güzel gösteriyor, ve lezzeti de di?erlerine göre daha bask?n. Siz hangisini tercih ederseniz onu kullan?n; fark olmayacakt?r.

Ba?ka bir kapta ise tereya??, yumurta ve ?ekerimizi, rengi aç?k sar? olana kadar ç?rpal?m. Ne zaman kabarmaya ba?lad?, o anda süt ve kahveyi ekleyebiliriz. Homojen bir k?vam elde edene kadar ç?rpal?m.

Art?k kuru ve ?slak malzemeleri birbirlerine kar??t?rabiliriz. Bu noktada ç?rp?c? da kullanabilirsiniz ya da bir spatula yard?m? ile birbirine geçmesini sa?layabilirsiniz. Önceden ya?lad???m?z ortas? delik bir kek kal?b?na ya da benim gibi çap? 20 cm’lik yuvarlak bir kal?ba tüm kar???m? dökelim.

S?ra geldi vi?nelerimize; ben vi?ne likörü yap?p süzdü?üm ve buzlukta saklad???m vi?nelerimi kulland?m, ancak arzu ederseniz dondurulmu? olanlardan da kullanabilirsiniz. Dikkat etmeniz gereken tek ?ey buzunun çözülüp, sular?n?n süzdürülmü? olmas?. ?stedi?iniz ?ekilde kar???m?n üzerine yerle?tirin ve bir kürdan ya da parmaklar?n?zla kekin içine do?ru bat?r?n. Ben parmaklar?n?zla yapman?z? öneriyorum; zira bal tutan parmak yalarm??. 🙂

175 derecelik önceden ?s?t?lm?? f?r?nda yakla??k 30-35 dakika da pi?mi? olacakt?r. Süreyi yar?m saat sonra kontrol etmenizde fayda var; kap ve f?r?n çe?idine göre de?i?iklik gösterebilir. E?er ?slak bir kek olmas?n? istiyorsan?z, bat?rd???n?z kürdan hafif ?slak ç?kt???nda f?r?ndan al?n ya da tamamen pi?ene kadar b?rak?n; tercih sizin.

Arzu ederseniz Ganaj yap?p üzerine sürerek servis edebilirsiniz; ü?endiyseniz üzülmeyin sade hali de harika! 🙂