Vi?ne Likörü

?imdi vi?ne zaman?. Vi?nenin iyisini pazarlarda, manavlarda bulabilmek mümkün. Bana çi? meyve hali çok ek?i geliyor ve ne yaz?k ki yiyemiyorum. Eh o zaman vi?neli tarifler dönemi ba?layabilir 🙂

Dinlenme süreci uzun, ama yap?m? bir o kadar kolay olan bu likörü bir sonraki bayrama yeti?tirmek ad?na hemen yapmaya koyuluyorum. En k?sa zamanda vi?ne reçeli tarifini de payla??yor olaca??m 🙂

  •  1 kg vi?ne
  • ½ kg ?eker
  • 2 adet çubuk tarç?n
  • 6-7 adet karanfil
  • 1 adet muskat
  • 1 gr amber
  • Yeteri kadar konyak ya da votka

 

Likörümüzü yapaca??m?z kavanozun büyüklü?ü 2-2,5 lt’lik olmas? gerekiyor.

??e vi?nelerimizi güzelce y?kayarak ba?layal?m. Ben y?kama i?leminden önce saplar?n? ay?rd?m ve onlar? güzelce suya yat?rd?m. Yapraklar?n üzerinin ar?nmas? daha uzun sürece?inden vi?neleri ayr? olarak y?kamay? tercih ettim. Temizlenen vi?neleri güzelce süzdükten sonra ba?layal?m kavanozumuzu doldurmaya.

S?ras?yla bir kat vi?ne, bir kat ?eker, en ortas?na da di?er aromalar? ekleyerek dizelim. En üstüne ben kapak olacak ?ekilde y?kad???m saplar?n? yerle?tirdim.

Malzemelerin içinde amber görüyor olacaks?n?z; aktar ya da baharatç?larda bulabilirsiniz. Ancak oldu da bulamad?n?z, dertlenmeyin; koymas?n gitsin. Yeterince aromatik malzememiz var ve lezzetini bunlar da sa?l?yor olacak.

Evet vi?ne likörü yapmak bu kadar kolay. Ancak düzenli olarak haftada bir bu kavanozu çalkalay?p lezzetlerin birbirine kar??mas?n? sa?laman?z gerekiyor. Arada bir hafta unutsan?z çok önemli de?il ama yine de bir düzene oturtturmak gerekiyor.

Ben Pazartesi günü likörümü haz?rlad?m, ve daha ?imdiden vi?neler suyunu sal?p ?ekeri eritmeye ba?lad?. Zamanla bu su artacak ve tamamen eridi?ini göreceksiniz.

Tarih atmay? unutmayal?m kavanozumuzun üzerine; tam iki ay sonra neredeyse likörümüz içime haz?r olacak.

?ki ay?n sonunda kavanozumuzun kapa??n? açal?m ve tülbent ya da delikleri çok küçük bir süzgeç yard?m? ile suyunu süzelim. Süzdükten sonra tarç?n?, karanfili falan ay?r?p, vi?nelerinizi buzlu?unuzda saklaman?z? öneririm. Bunlar tüm k?? kek ya da pastalar?n?z? renklendirecek ve lezzetlendirecek do?al süslerimiz olacaklar.

Süzdü?ümüz suya alkol ekleme zaman?; bir çay barda?? votka ya da konyak ekleyerek ba?layal?m. Ben genelde kesin ölçüler veririm; bu sefer yeteri kadar dememin sebebi ise tamamen damak tad?. E?er daha tatl? bir likör istiyorsan?z tercihiniz konyaktan olmal?. Ya da daha sert ve keskin bir likör için votkay? tercih edin! 1 çay barda??ndan sonra güzelce kar??t?r?n ve tad?n. E?er hala sizin için çok hafifse azar azar hatta bence ka??k ka??k alkol eklemeye devam edin. En keyifli an? da bu olacak san?r?m; her yudumda çak?r keyif bir deneyim sizi bekliyor 🙂

Zaman? geldi?inde bitmi? halinin de foto?raflar?n? yay?nl?yor olaca??m.