Taze Çilekli Kek

Tezgahlar yaz meyveleri ile dolmaya ba?lad?ysa, benim en sevdi?im zamanlar geldi demektir. Fazlas?n?n zararl? oldu?unu bilmeme ra?men, yaz aylar?nda neredeyse her ö?ünüm avuç avuç meyve yemekle geçiyor. Eve gelen arkada?lar?ma da meyve salatas?, ya da taze meyveden yap?lm?? tatl?lar ikram etmek en büyük keyfim. ??te onlardan biri.. 🙂 Klasik bir kek tarifi nas?lsa bu da öyle olacak; ancak bu sefer un oran? az olan bu kekin hafif ve ?slak olmas?na bay?lacaks?n?z.5-6 ki?i için;

 • 225 gr taze çilek
 • 112 gr ?eker
 • 1 adet yumurta
 • 1 çay ka???? do?al vanilya tozu ya da esans?
 • 57 gr tereya??
 • 30 gr beyaz un
 • 60 gr tam bu?dayl? un
 • 1 çay ka???? kabartma tozu
 • ¼ çay ka???? tuz
 • 120 ml süt

Süsleme için;

 • Pudra ?ekeri

Her kek tarifinin olmazsa olmaz a?amas? ile ba?layal?m; geni?çe bir kapta beyaz ?eker ve tereya??m?z? kabar?p, homojen bir k?vam alana kadar –yakla??k 3-4 dakika- ç?rpma teli ile kar??t?ral?m. Benim hassas(!) bileklerim için elektrikli bir kar??t?r?c?y? hep tercih etmi?imdir; yoksa tembel biri asla de?ilim. 🙂

Daha sonra kar???m?m?za yumurtam?z? ekleyip, gene 2-3 dakika kadar kar??t?ral?m.

Kenarda kuru malzemelerimizi yani unlar?, tuz, kabartma tozu, ve vanilya tozunu kar??t?ral?m. Bu kuru kar???m? mikserin içine koyal?m, ve dü?ük h?zda kar??t?rmaya ba?layal?m. H?z?n?n yüksek olmas?n?n keke zarar? yok, tek dü?ündü?üm tertemiz mutfa??n?z! 🙂

En son sütümüzü de ekleyip, homojen bir k?vam elde edene kar??t?ral?m ve önceden ya?lad???m?z, 18-20 cm’lik kek kal?b?m?za kar???m?m?z? dökelim.

‘Ee çileklere ne oldu?’ dedi?inizi duyabiliyorum; merak etmeyin as?l süsleme k?sm? ?imdi. ?ahsen çilekleri bir süre 2 yada 3 kez suyunu de?i?tirmek kaidesi ile su dolu bir kapta bekletmeyi seviyorum. Ancak bu süre çok uzamas?n; çileklerin büzü?üp tatlar?n? kaybetmemeleri gerekiyor. Saplar?n? kesip, boydan ikiye ay?rd???m?z çileklerimizin iç k?sm?n? kekin içine gelecek ?ekilde s?rayla dizelim. Asl?nda burada ?ekil tamamen size kalm??, isterseniz daha s?k, isterseniz daha seyrek koyabilirsiniz. Ben t?klayarak izleyebilece?iniz vine’deki gibi yapt?m..

Art?k önceden ?s?t?lm?? olan 180 derecelik f?r?n?m?za kab?m?z? yerle?tirebiliriz. Yakla??k 40 dakikan?n sonunda, kürdan temiz ç?k?p, kekimizin alt? pi?mi? olacakt?r. Süreyi arzu ederseniz 35 dakikadan sonra kontrol etmeye ba?layabilirsiniz. Oda s?cakl???na gelen keki, servis taba??m?za al?p servisten hemen önce pudra ?ekeri ile süsleyebiliriz. 🙂