Tavuk Suyu

5 lt için

  • 3 kg tavuk kemi?i
  • 6 lt su
  • 250 gr kuru so?an
  • 250 gr havuç
  • 100 gr kereviz sap?
  • 100 gr p?rasa
  • 2 di? sar?msak
  • Garnitür demeti (maydonoz sap?, 1 di? sar?msak, taze kekik, tane karabiber, defne yapra??)

Öncelikle kemiklerdeki ya?, deri parçalar? ve kandan ar?nmalar? için akan so?uk suyun alt?nda iyice temizleyin. Bu çok önemli bir a?ama çünkü kemikler ne kadar temiz olursa tavuk suyumuz o kadar parlak ve berrak olacakt?r.

Temizledi?imiz kemiklerimizin üzerine gelecek kadar so?uk su ile kaynatal?m, üzerine ç?kan köpü?ü at?n. Bu köpük k?s?k ate?te kaynamaya devam etti?i müddetçe ç?kabilir; bitene kadar sab?rla temizlemek önemli.

Bu esnada tüm sebzeleri geli?i güzel ancak ayn? boyda olacak ?ekilde do?ray?n (mirepoix). Kaynayan kemiklerin içine hem sebzeleri hem de ot demetini ekleyin. 2 saat boyunca k?s?k ate?te fokurdamadan kaynamal?. Fokurdamaya ba?lad??? anda sebze ve kemikler parçalan?p suyu buland?rmaya ba?layacakt?r. Bu 2 saatlik sürede gene suyun yüzeyine ç?kan köpü?ü temizlememiz gerekir. Suyu harcamamak için bunu delikli bir kevgir ile yapmak daha kolay olacakt?r.

2 saatin sonunda tavuk suyumuzda haz?r. Delikleri küçük bir süzgeçten geçirdikten sonra buzlu bir küvet olu?turup so?utmak gerekiyor herhangi bir bakteri üremesine izin vermemek için. Et, tavuk ya da sebzeli tüm çorba ve yemeklerinizdeki o güzel lezzeti kimse tahmin edemeyecek. 🙂