Tarç?nl? ve Üzümlü Ekmek

 Baharla birlikte geleneksel ev yap?m? ekmek çal??malar? son h?z devam ediyor 🙂 Bu sefer size biraz Ay çöre?ini biraz Paskalya çöre?ini hat?rlatan nefis bir tarif bu.. Art?k büyük marketlerde çe?it çe?it unlar bulmam mümkün; can?n?za hangisini isterse onunla yapabilirsiniz. Ben biraz daha sa?l?kl? olsun diye çok amaçl? bu?day ununu tercih ettim; gerisi size kalm??.. 🙂

 • 2 çay ka???? aktif kuru maya ya da 1 + ¼ çay ka???? instant kuru maya
 • 235 ml süt
 • 80 ml su
 • 2 yemek ka???? ?eker
 • 1 + ½ çay ka???? tuz
 • 60 gr erimi? tereya??
 • 120 gr kuru üzüm
 • 445 gr ekmek unu/çavdar unu/bu?day unu..

Tarç?nl? harç için;

 • 70 gr ?eker
 • 2 çay ka???? tarç?n
 • 1 adet yumurta

 

Ben haz?r instant maya kullanmay? tercih ettim; bunu kulland???n?zda s?cak sütte bekletmenize gerek yok. Direkt so?uk hali ile süt ve suyu ekleyebilirsiniz. Ancak aktif maya kuru maya kullanacaksan?z, süt ve suyunuzu ?s?tman?z ve mayay? içine kat?p, 5-10 dakika kadar beklemeniz gerekiyor. Mayan?n çal???p çal??mad???n? bu noktada anlayabilirsiniz, çünkü bekledikçe köpürmeye ba?layacakt?r.

Daha sonra erimi? ?ekeri, tuzu, tereya??n? ve kuru üzümlerimizi ekleyelim. Kuru üzümlerinizin çöpünün olup olmad???na dikkat edin, zira baz?s?nda iri iri sopa gibi oluyor ve kek ya da ekmeklerin içinde yerken dama?a batabiliyor.

Bunlar? kar??t?rd?ktan sonra unumuzu yava? yava? ekleyebiliriz. E?er sabit mikseriniz varsa hamur yo?urma ucu ile kar??t?rabilirsiniz. Unun tamam?n? ekledi?inizde hala hafif ?slak ve toparlanm?yorsa, az?c?k daha un ekleyin. Ama çok un eklemek, ekme?in yo?unlu?unu bozacakt?r. Bu nedenle 1 ka??k 1 ka??k eklemekte fayda var. Yok benim ki zaten çok koyu oldu diyorsan?z gene azar azar su ekleyerek yumu?atabilirsiniz.

Un serpilmi? tezgaha hamur topumuzu al?p 10 dakika kadar elastikli?ini artt?rmak için yo?ural?m. Aralarda ellerinize hafif un serpmeniz gerekebilir. En sonunda düzgün bir top olu?turup, kar??t?rma kab?n?n içine alal?m. Kab?n a?z?n? streç bir film ya da temiz bir mutfak bezi ile örtüp kabarmaya b?rakal?m.

Bu süre 1 buçuk saat ile 2 saat aras?nda de?i?ebilir. De?i?iklik göstermesinin sebebi un ve dinlenmeye b?rakt???n?z alan?n s?cakl???na ba?l?d?r. Ancak sak?n çabuk kabars?n, hemen yapay?m diye direkt s?ca?a koymay?n; ekmek yapmak sab?r ister!

Bu esnada tarç?nl? içimizi haz?rlayal?m; ?ekerimize tarç?n? ekleyip homojen bir k?vam elde edene kadar iyice kar??t?ral?m. Bunu ne kadar önce yaparsan?z, tarç?n?n tad? ?ekere o kadar fazla i?liyor.

Ne zaman ki hamurunuzun büyüklü?ü 2 kat?na ç?kt?, mayalanma i?e yaram?? ve tamamlanm?? demektir. Kar??t?rma kab?nda büyüyen topa yumru?unuz ile bast?r?n; b?rak?n ‘puf’ sesi ç?k?p sönsün. Unutmay?n, kab?ndan ç?karmak istedi?iniz mayal? kabaran hamura bunu yapman?z çok önemli.

Daha sonra gene unlanm?? tezgah?n?za al?p eni 22 cm olacak ?ekilde, boyuna do?ru hamuru açal?m. Yakla??k 40 cm kadar olsa iyidir; açt???m?z hamurun yüzeyine ç?rpt???m?z yumurtay? f?rça ile sürelim. Kaplad???m?z yumurtal? yüzeye tarç?nl? ?eker kar???m?ndan e?it olarak yayal?m. Elimizdeki tüm ?ekeri kullanmak zorunda de?iliz, tüm yüzeyde bir kat olsun yeter. ‘E elimizde kalan ?eker n’olacak’ demeyin, koyun minik ir kavanoza Creme Brulee’nize ?eker yakarken farkl?l?k kazand?r?n. 🙂

?imdi hamurumuzu foto?raftaki gibi yuvarlamaya ba?layabiliriz. Hamurumuzun eni kal?b?m?z?n boyu olacak; yani 12’ye 22 cm’lik bir kap için konu?uyorum. Kal?ba ald???m?z hamura iyice bast?r?p, kö?elere yay?lmas?n? sa?layal?m. Hamurumuzun üzerine geri kalan yumurtay? da sürüp, üzerini tekrar bir streç film ya da mutfak bezi ile kapat?p, 40 dakika daha kabarmaya b?rakal?m. Bu noktada hamur iki kat?na ç?kmayacak, ancak içi puf puf olmas? için yeterince kabarm?? olacak.

Önceden ?s?t?lm?? olan 180 derecelik f?r?na üzerine geri kalan yumurta ile  30 ya da 40 dakika içinde üzeri k?zarana kadar pi?irelim. Kaptan ç?karmadan tamamen so?umas?n? beklemekte fayda var; içi yumu?ac?k bir ekmek oldu?u için so?umadan ç?kar?rsak parçalanma olabilir. ?ster k?zart?p kahvalt?da ev yap?m? nutella ile yiyin, isterseniz ak?am yemeklerinde alternatif olarak sunun; afiyet olsun! 🙂