Kestaneli ve Naneli Pilav

Eskiden, sokaklar daha sakin insanlar daha insanc?lken, aylar öncesinden Y?lba?? gecesi programlar?ndan en e?lenceli olan? seçilirdi. ?imdilerde etraf?mdaki ço?u ki?inin ya evde olduklar?n?,  ya da küçük bir yerde kapal? grup olarak topland?klar?n? duyuyorum. E?er siz de evinizde davet verecekseniz, bu pilav? bütün Hindinizin yan?na ya da dana et güveç, kuzu incik gibi et yemekleri ile servis edebilirsiniz.

Bildi?iniz iç pilavlar kadar baharatl? ve ya?l? olan bir tarif de?il bu; sadece so?an ve kestane ile yap?lm??, bembeyaz ve tane tane mis gibi bir pilav.

Devam?n? oku»

Dana / Beef Stroganoff

?u s?ralar art arda gelen tatl? tarifleri ve artan kolestrol / ?eker sebebi ile bugün ana yemeklerden bahsetmek daha do?ru olacak san?r?m. Genelde varsa Türkçe kelimeler kullanmaya gayret ederim; cümlesinin yar?s? ?ngilizce yar?s? Türkçe olan, nerede ya?ad???n? unutan insanlara nazaran. Ancak ne yaz?k ki bugün verece?im tarifi tan?mlayan do?ru bir isim dilimize yerle?memi?. Baz?s? Frans?z yeme?i san?p ‘Beouf Stroganoff’ olarak da adland?r?yor kendisini; ancak orijini Rusya olan bu tarifin temelini jülyen dilimlenmi? bonfile parçalar? ve krema olu?turuyor.

Devam?n? oku»

Il?k Elmal? Tatl?

 

Y?lba?? yakla??yor, kafamda planlar, süsler, tarifler, hediye seçenekleri uçu?uyor. Kesinlikle y?lba??n? evinde geçirmek isteyecekler ya da kutlama için bahaneye ihtiyac? olmayanlar bu tarifi gönül rahatl??? ile yapabilirler. Sonunda gelen k?? gecelerinde insan?n kendini mutlu etmeye ihtiyac? var; sizin yok mu?

Bu tatl? f?r?nda pi?erken eve yayd??? karamel, elma, tarç?n, vanilya, mutluluk, s?cakl?k kokusu insana neredeyse tüm olumsuzluklar? unutturacak cinsten. Hele f?r?ndan ç?kt???nda fokurdayan o karamelli sosa ne demeli.. Dayan?n ve ?l?nmas?n? bekleyin; yoksa benim gibi diliniz yan?p asgari bir hafta hiç bir ?eyin tad?n? alamazs?n?z!

Devam?n? oku»