Limonlu Tavuk Suyuna Çorba

Besleyici bir çorba her derde deva olabilir. Özellikle bütün gün aç ve susuz kalanlar için, iftarda tüketebilecekleri hafif ve sa?l?kl? bir çorba tarifi bu. Yaz gününde bu limonlu tat, içinizi ferahlat?yor olacak 🙂

Devam?n? oku»

?arap ve Krema Soslu Tavuk

Mimi Thorison’un tarifinden uyarlanm??t?r.

Haftal?k yemek düzenimizde çe?it olmas? aç?s?ndan serbest dola??mla büyüyen tavuklarda yerini al?yor. Ancak ben gö?üs k?sm?n? severken, e?im buttan vazgeçemiyor. Hal böyle olunca hepsinin ayn? anda pi?ip, keyifle tüketebilece?imiz bu tarifi denedim; bence sonuç ba?ar?l?. 🙂

Devam?n? oku»

Pirinçli Tavuk suyuna Çorba

Dün yay?nlad???m Vine videosunda da dedi?im gibi k?? bitmedikçe, çorba keyfi de bitmez diye. 🙂 Bilinen klasik anne yemeklerine, kendimce hem sa?l?kl? hem de farkl? detaylar eklemeyi seviyorum. ?u s?ra salg?n olan hastal?klar için do?al antibiyotik say?labilecek bu çorbay? mutlaka ama mutlaka deneyin!

Devam?n? oku»

Krema ve Adaçayl? Tavuk

Bu tarifi kaç kez yapt?m hat?rlam?yorum bile; bence farkl? ama bir o kadar lezzetli bir yemek. Bir türlü s?ra bu tarifi yay?nlamaya gelemedi. Art?k yay?nlamam gerekti?ini dü?ünüp s?radakileri ilerleyen zamanlar için erteliyorum.

Klasik kremal? tavu?a bir kaç ek malzeme ile harikalar yaratabileceksiniz.

Devam?n? oku»