Dondurma Roma’da yenir!

Böyle iddial? bir ba?l?k atmam?n elbet nedenleri var; deneyimlerim 🙂 ?u s?ra yaz?n bitmesinden kaynaklanan korkum sebebiyle dondurma tela?? sard?. Sanki k???n dondurma yenmiyormu? gibi geçti?imiz günlerde sürekli dondurma tüketmeye ba?lad?m. Yeni bir çok zincirimsi dondurmac?, can?m yurdumda aç?lmaya ba?lasa da bir iki tanesinden ba?ka kremadan bozma lezzetleri sevmedi?ime karar verdim. Ya sorbet gibi s?rf meyve bazl? olacak, ya da sütlü kaymak k?vam?.. Hangisini daha çok sevdi?ime karar verdi?im, ayn? gün içinde ya?ad???m deneyimi size de anlatmazsam olmazd?.

Devam?n? oku»

Forno Marco Roscioli – Roma – ?talya

Nas?l ba?lasam nas?l anlatsam.. Kelime bulam?yor de?ilim, aksine kafamda s?ralayam?yorum; bu kadar uzaktayken bile beni hala heyecanland?ran, toksam ac?kt?ran çok az yer vard?r.

Devam?n? oku»

Gusto Osteria – Roma – ?talya

Hem Avrupa’da keyif yapmak hem de uygun ama inan?lmaz lezzetli yemekler tatmak istiyorum diyorsan?z, bu yaz?y? kesinlikle okuman?z gerekiyor.

Devam?n? oku»