Limonlu ve Ricotta’l? Kek

Peynir yapt???m zaman çabuk tüketmem gerekti?inden nereye kullanaca??m? ?a??r?yorum. Makarna, salata yapt?m ama hala biraz kalan bir k?sm? ile de tatl? yapmaya karar verdim. Bu yaz günlerinde hem doyurucu hem de hafif bir tatl? bulabilmek zor. Pikniklerinizde ya da eve gelen misafirleriniz için buz gibi limonatan?n yan?nda sunabilece?iniz hem kolay hem de lezzetli bu tarifi hemen deneyin derim.

Devam?n? oku»

Domates Soslu Ravioli

Yemek yapmay? sevmeyen daha do?rusu ilgilenmeyen e?imi, mutfa?a çekebilmemin yollar?n? ararken hem kolay hem de e?lenceli yolu buldum! Art?k evde makarna yap?yoruz. Tüm Karatay, Dukan gibi tabulara ters olsa da arada bir yap?lan bu kaçama??n mutlulu?unu hiçbir ?ey veremez insana. Deneyin, evde yemek yapmay? keyifli hale getirmek sizin elinizde.

Devam?n? oku»

Da? Çile?i Reçeli

Daha önce de bahsetti?im, bana ü?enmeden peynir ta??yan kom?um, evvelsi gün kap?m? çald?. Elinde ise Akçakoca’dan getirdi?i da? çilekleri vard?. O kadar k?rm?z? o kadar minicik o kadar mis kokululard? ki içim k?p?r k?p?r oldu. Hevesle hemen reçele ba?lad?m..

Devam?n? oku»

Ricotta Peyniri

Yurtd???na gidersem ya da giden bir dostumu yakalarsam, al?nacaklar listemin ba??n? peynir çeker. Türkiye’de de art?k neredeyse birçok markay? büyük marketlerin ‘?thal Ürünler’ reyonunda bulmak mümkün. Ancak az?c?k gramlar? fahi? fiyatlara alabilyorsunuz. Bu örne?i en son gravyer peynirinde ya?ad?m; yurtd???ndan ald???m 500 gr’l?k peynir 6 Euro iken, buradaki bir markette 29 TL’ye al?nabilece?ini gördüm. ?nsan?n gözlerini yuvalar?ndan ç?kart?yor de?il mi?! Getirtme veya d??ar?dan alma ?ans?m?z yoksa can?m ülkemin peynirlerinden muadilini arayaca??z ya da yemeyece?iz!

Devam?n? oku»