Me?hur Köfteci Recep Usta – Çengelköy

 

Hiç bir zaman yeni restoranlarda, eskilerin sadeli?ini ve lezzetini bulam?yorum. Tabii yeniler de çok güzel ama alt taraf? bir köfte yiyece?im dedi?inizde, tabakta köfteyi bile göstermeyecek kadar ?v?r z?v?r dolduruyorlar. E?im ke?fetmi?; bir hafta sonu atlad?k Vespa’m?za ve foto?raflamak ve deneyimlemek için gittik!

Devam?n? oku»

Çiya Restoran – Kad?köy

 

Bahar gelmek üzere ve insanlar tatillerinden dönüp, ?stanbul sokaklar?n? doldurmaya ba?lad?lar. Bunlardan biri de biziz tabii ki; tatilden dönmü?üz ancak rehaveti hala üzerimizde, çal??mam?z laz?m ancak motivasyon eksikli?i ba? gösteriyor. Hal böyle olunca biraz gezip, biraz çal??al?m deyip att?k kendimizi sokaklara.

Hep duyuyordum çevremden, okuyordum gazetelerde ilk on’lar listesinde; ancak gitmek k?smet olmam??t?. Karar verdik art?k ke?fedelim diye ve atlad?k Vespa’m?za. Kad?köy’ü hem sevmi?imdir hem de o kalabal??? beni biraz korkutmu?tur. 30 A?ustos’u bahane(!) edip tatile kaçan insanlar sayesinde, sokaklar biraz daha tenhayd?.

Devam?n? oku»

Gusto Osteria – Roma – ?talya

Hem Avrupa’da keyif yapmak hem de uygun ama inan?lmaz lezzetli yemekler tatmak istiyorum diyorsan?z, bu yaz?y? kesinlikle okuman?z gerekiyor.

Devam?n? oku»

Deniz K?z? Bal?kç?s? – Yal?kavak – Bodrum

Tüm k???n yorgunlu?u, s?k?nt? ve stresini kafam? denize sokana kadar atam?yorum. Sanki o bütün senenin bitkinli?i ‘cos’ diye ses ç?kar?p yok oluyor. Bebekli?imden beri gitmeye al??t???m Bodrum’um burnumda tütmü?. Ben Bodrum’un t?k?? t?k?? sahillerini, ak?am üzeri bikinilerle, ellerde içki tepinmelerini bilmem, sevmem de!

Devam?n? oku»

Le Relais de Venise – Paris

Lezzetli bir ak?am yeme?i için ?ehrin bir ucuna ü?enmeden gidenlerdenseniz; mutlaka buraya u?raman?z? tavsiye ediyorum. Zaten Paris denince akla gelen etlerin ba??nda antrikot geliyor her ne kadar ço?u ki?i bunu çok turistik bulsa da!

Le Relais de Venise Paris’in Porte Maillot bölgesinde yer al?yor. Masalar biraz s?k???k nizam yerle?tirilmi? ve dekorasyon san?r?m aç?ld??? 1960’l? senelerden beri de?i?tirilmemi?.Menüsü olmayan ama pek ilgili(!) garson han?mlar? olan bir yer buras?.

Devam?n? oku»

Les Deux Magots – St Germain des Pres – Paris

Woodly Allen’in “Midnight in Paris/ Paris’te Gece Yar?s?” filmini izlemi?sinizdir. Filmi izlerken bu yaz?y? yazmam gerekti?ini anlad?m. Hemingway’in genç ve h?zl? zamanlar?ndaki sahnelerinde hep ‘tak?ld?klar?’ cafe olan Les Deux Magots’u o zamanlara uyarlanm?? hali ile görüyoruz. O zamanlara uyarlanm?? demem yanl?? belki de çünkü ?u anda bile Cafe’ye ad?m atar atmaz kendinizi film setinde gibi hissedebiliyorsunuz.

Devam?n? oku»

Sprüngli – Zürih

?lk kez makaron yedi?im günü hat?rlam?yorum ne yaz?k ki; ancak en iyisini ne zaman yedi?imi hiçbir zaman unutamam. Tabii ki Fransa’dayd?. Bazen çok sevdi?im tatlar? sahiplenip di?erlerini deneme fikri bile aldatma hissi uyand?r?yor bende. Zürih’te bizim Cihangir’ imize benzeyen belki binalar?n?n eli yüzü daha üzgün olan bölgesinde Zürich Bahnnoff soka??nda yürürken can?m ablam illa denemem gerekti?ini söyledi. Suçluluk duymaya ba?lam??ken en az?ndan isminin makaron olmad???n? ö?renmem bir anda fikri de?i?tirmeme yard?mc? oldu.

Devam?n? oku»

Brasserie du Louvre – Paris

?u s?ra ?stanbul’un bu güne?li ve temiz havas? bana hiç durmadan sokaklarda yürüme iste?i veriyor. Ancak ac? bir durum var ki kendimde fark etti?im yurtd???nda nerede olursam olay?m sabah?n köründen gece yar?lar?na kadar hiç durmadan, yorulsam da ?ikayet etmeden hald?r hald?r yürürüm. Ancak i? ?stanbul’a gelince nedense bir tembellik çöküyor üzerime ve yürümeyi b?rak?n merak edip gitmeyi sürekli erteledi?im yerler listem uzad?kça uzuyor.

Devam?n? oku»