Kestaneli ve Naneli Pilav

Eskiden, sokaklar daha sakin insanlar daha insanc?lken, aylar öncesinden Y?lba?? gecesi programlar?ndan en e?lenceli olan? seçilirdi. ?imdilerde etraf?mdaki ço?u ki?inin ya evde olduklar?n?,  ya da küçük bir yerde kapal? grup olarak topland?klar?n? duyuyorum. E?er siz de evinizde davet verecekseniz, bu pilav? bütün Hindinizin yan?na ya da dana et güveç, kuzu incik gibi et yemekleri ile servis edebilirsiniz.

Bildi?iniz iç pilavlar kadar baharatl? ve ya?l? olan bir tarif de?il bu; sadece so?an ve kestane ile yap?lm??, bembeyaz ve tane tane mis gibi bir pilav.

Devam?n? oku»

Patl?canl? Pilav

 

Çocukken annem zeytinya?l? dolma yapt??? zaman, mutlaka dolma içinden bir kase bana ay?r?rd?. ?ster ?l?k ister so?uk fark etmeden, ‘Miden a?r?yacak o kadar yeme..’ sözlerine ra?men annemin, silip süpürürdüm. Bizim evimizde zeytinya?l?lara bol so?an konur. So?an?n verdi?i tatl?l?k m?yd? yoksa dolma bahar?n?n mis gibi kokusu muydu sevmeme sebep bilmiyorum. Bana o günleri hat?rlatan, can?m annemin muhte?em yapt??? bu pilav?n tarifini payla?mak istedim – eh benimki de hiç fena olmad? :)-..

Devam?n? oku»

Bahar Pilav?

Ailemizin marifetleri kad?nlar?ndan biraz olsa bahsetmi?tim daha önce.. Bence marifet çok k?sa sürede ve çok az malzeme ile ziyafet haz?rlayabilmek, eh bir de el tad? gerekiyor san?r?m. Okumu? etmi? bir a?ç? olarak bunu söylemekten çekinmiyorum. Tarifler heryerde; baz?s? do?ru baz?s? uydurma.. Ayn? tarifi 3 farkl? ki?iye yapt?r?n 3 farkl? yemek yersiniz. ?nan?n! Okulda bununla ilgili bir dersimiz bile oldu; onu ba?ka bir yaz?da size anlatmak çok isterim.

Devam?n? oku»