Brokoli Dip Sos

Pazardan, manavdan toplu al??veri? yap?p, eve geldi?imde i? düzenime göre ya toplu 1 haftal?k yemek yap?yorum, ya da haz?rl??? önceden yap?p her ak?am taze pi?iriyorum. Ancak bu sefer fazla alm?? olaca??m ki kenarda unutulmu? kocaman bir ba? brokoli buldum. Neyse ki kendisi henüz bozulmam?? ancak yemye?il rengi hafif solmu?. Eh bunu de?erlendirmek için de bir iki farkl? tarif olu?turdum; bunlardan bir tanesi bugün, di?eri yak?nda.. 🙂

Devam?n? oku»

Kabak Cipsi

 

‘Bir ?eyler at??t?rmadan duramam ama sa?l???ma da dikkat etmem gerekiyor!’ diyorsan?z i?te bu tarifi deneyin. Misafirlerinize içecek, ya da yemek öncesi aperatif haz?rlamay? sevenlerdenseniz, kuru yemi? ya da klasik kanepelerin yan?nda, farkl? ve lezzetli bu ç?t?r cipsleri sunabilirsiniz 🙂

Devam?n? oku»

Ku?konmaz Izgara ve Ç?lb?r

Bu sefer yazacak çok ?ey olsa da, son bir hafta tüm yaz?lara ara vermi? olsam da, tüm direni?lere, tüm tepkilere ve tüm deste?e ra?men hayat?n ve i?lerin devam etmesi gerekiyor. 

Devam?n? oku»

Minik Frittatalar

Tatil ya da hafta sonu kahvalt?lar?, evimizde önem verdi?imiz ve hiç kalkmak istemedi?imiz sofralardand?r. ?ki ki?i bile olsak, çe?it çe?it peynirler, kuru et benzeri ürünler, ve tabii ki yumurta. E?ime kalsa her gün yumurta yiyecek; Karatay ç?kt???ndan beri pek engelleyemiyorum ancak bazen s?rf beyaz?na omlet, bazen sadece ha?lama derken kontrol alt?na almaya çal???yorum.

Ancak ister kahvalt? ister brunch, yumurta olmadan bizim evde sofra olmaz! Eh, her seferinde de?i?ik bir sunum yapmak, mecbur oluyor 🙂 Keyifle yapt???m frittatalar?n daha sevimli bir sunuma sahip olan?n? sizin için uyarlad?m.

Devam?n? oku»

Mascarpone Cheesecake

Dorie Greenspan'?n tarifinden uyarlanm??t?r.

Yeni 1 Tarif, 1 ya??na bast?! 🙂 Zaman?n ne kadar çabuk geçti?ine inanam?yorum! Zaten bu aralar bizim için kutlama zamanlar?; evlilik y?ldönümümüz, ve biricik eme?im.. Bunca zamand?r payla??lm?? olan tariflere bakt???mda ise siteyi kurmaya karar verdi?im ilk günü hat?rl?yorum. Ayn? ?u andaki gibi heyecanl? ve çok mutluydum. Hem kendi ar?ivimi daha düzenli hale getirmek, hem de gönül rahatl??? ile noktas?, virgülüne kadar do?ru tarifleri payla?mak benim için gurur verici.

Umar?m beni takip eden sen de bu durumundan memnunsundur! 🙂 Her geçen gün oldu?u gibi önümüzdeki yeni ya??m?zda da ben kendimi geli?tirerek, sana farkl? tarifler vermeye devam edece?im. ?imdiden planlanm?? olan farkl? çal??malar?mdan da ilerleyen günlerde haberdar ediyor olaca??m.

Desteklerin için çok ama çook te?ekkür ederim, iyi ki vars?n!

Devam?n? oku»

Piyaz Ezme

Ço?u zaman arkada?lar?m?z i? ç?k??? bize u?rar, ben de klasik bir Türk kad?n? olarak yeme?e kalmalar? için ?srarc? davran?r?m. Eh, bizimki de ev hali sonuçta; her zaman kuzu incik ya da benzeri yemekler olmuyor. Her daim buzlu?umda duran köftelerim, en sevdi?im yard?mc?lar?m. Ki?i ba??na ç?kart?p, yan?na da salata ve tabii ki piyaz vazgeçilmezim. Ancak piyaz?, sokak köftecilerindeki gibi ne yemeyi seviyorum, ne de servis etmeyi. Her ?eyin geli?i güzel pi?irilip ya da do?ran?p, üst üste at?lmas?ndan olu?mas? bana ba?tan savmak gibi geliyor. Kesinlikle bu kolay yöntemi deneyip, ister benim gibi piyaz niyetine isterseniz de yan?nda k?t?r ekmekler ile dip sosu niyetine afiyetle yiyebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»