Frambuazl? ve Bu?day Unlu Muffin

 

Haberler, gazeteler, sosyal medya ‘sa?l?kl? beslenme’ konular? ile bo?u?uyor. Neredeyse art?k her kafadan farkl? bir ses ç?kmaya ba?lad?; birisi pekmezi a?z?n?za sürmeyin derken, di?eri her gün 1 tatl? ka???? mutlaka tüketilmeli diyor. Kilo ve sa?l?k problemleri gittikçe artan yurdum insan? da ne yapaca??n? san?r?m ?a??rd?. Her ki?inin kendine ait bir metabolizma sistemi varken, kal?plar içine sokulabilecek bir tarif ya da yol oldu?una inanm?yorum.

Bu nedenle gönül rahatl??? ile esmer ?eker, bu?day unu, kaliteli zeytinya??, kefir ve yumurtas?z yapm?? oldu?um bu kekleri hüplettim, sizinle de payla?mak istedim. 🙂

Devam?n? oku»

Balkabakl? Muffin

Bu hafta özellikle aile aras?ndaki minik bir kutlama için yapt?m bunlar?; ne de olsa kutlamalar hep tatl? ile bitmeli. 🙂 Kutlamam?z?n sebebi bizi çok korkutan ama sonradan temiz sonuçlar ile daha çok sevindiren sa?l?k konular? oldu?u için ise bu tarifin biraz daha hafif, biraz daha sa?l?kl? olmas? için elimden geleni yapt?m; zeytinya??, kahverengi ?eker ve tam bu?day unu tercihlerim..

Hiç birinizin evinden sa?l?k ve huzur eksik olmas?n; ne demi? Neyzen Tevfik ?iirinde ‘Hayat üç buçuk ile dört aras?ndad?r, ya üç buçuk atars?n ya da dört dörtlük ya?ars?n’.. 🙂

 • 120 gr balkaba?? püresi
 • 270 gr tam bu?day unu
 • 90 gr yulaf ezmesi
 • 140 gr kahverengi ?eker
 • 2 çay ka???? kabartma tozu
 • ½ çay ka???? karbonat
 • ½ çay ka???? tuz
 • 1 çay ka???? tarç?n
 • 2 çay ka???? vanilya pudras?
 • 1 adet yumurta
 • 240 ml kefir ya da buttermilk
 • 80 ml zeytinya??

 

Balkaba??n?n püresini nas?l ç?karaca??m diye soruyorsan?z, sizi daha geçen seneki tariflerimden birine, Balkabakl? Crème Brûlée tarifime yönlendirmem gerekiyor. 🙂

Bu kekin yap?m? çok çok kolay; ana hatlar? ile kuru ve ?slak malzemeleri ayr? ayr? kar??t?r?n. ?öyle ki ilk önce un, yulaf ezmesi, kabartma tozu, karbonat, tuz, tarç?n ve vanilya pudras?n? bir kapta homojen bir k?vam elde edene kadar kar??t?r?n.

Daha sonra ba?ka bir kapta yumurta, ?eker ve zeytinya??n? iyice ç?rp?n, ne zaman ?eker erimeye ba?lar ve pürüzsüz bir k?vam elde ederseniz zeytinya??n? ve kefiri ekleyin.

En son balkaba?? püremizi de ekleyip, iki ayr? kab? bir araya getirelim. ?çinde hali haz?rda kabartma tozu ve karbonat oldu?u için, profesyonel mikserle kar??t?rmaya bile gerek yok; el ç?rp?c?s? kullan?n gitsin.

12’li muffin kab?n?za isterseniz kek ka??tlar? koyun, isterseniz  sadece iyice ya?lay?n. Daha sonra tüm kar???m? hepsine e?it olacak ?ekilde da??tal?m. Neredeyse her muffin kab?na 2 yemek ka???? kadar koymam?z gerekiyor; ancak siz i?i garantiye almak için önce hepsine 1’er ka??k koyup, geri kalan? e?itçe da??t?n.

?çinde sadece un olmad???n? vurgulamak ve biraz süslemek ad?na üstlerine az?c?k yulaf ezmesi dökelim. Ben içinde olan malzemeleri kek ya da benzeri ürünlerin üzerine serpi?tirmeyi severim; unutursan?z hiç dert de?il. 🙂

Önceden ?s?t?lm?? olan 200 derecelik f?r?nda 15 dakika pi?irelim; ister üzerinde az ç?rp?lm?? krema ile ?l?k ?l?k, isterseniz de so?utarak balkabakl? reçel ile servis edebilirsiniz. Tabii ki yan?nda bir ?ey olmadan sade de servis edilecek kadar iyi. 🙂

Çikolata Ganaj

Pek çok sevdi?im bir arkada??m?n sipari?i üzerine, babas?n?n 60. Ya? do?um günü için pasta haz?rlarken fark ettim ki herkesin pasta kaplamak için iyi bir ganaj tarifine ihtiyac? var.

Asl?nda özünde biraz kuvertür çikolata biraz krema gibi görünse de bitter, sütlü ya da yar? tatl? çikolatalara göre de?i?en bu oran önemli. Dü?ündüm ki haz?r bir tane yap?l?rken sizinle de payla?ay?m 🙂

Devam?n? oku»

Earl Grey Muffin

Martha Steward tariflerinden uyarlanm??t?r.

Meslek gere?i midir, kendime yap?lmas?ndan mutlu olaca??m için midir bilemedi?im bir ?ekilde bu ara özel günlerde arkada?lar?ma cupcakeler, muffinler, hediye etmeyi seviyorum. Geçen gün yo?un i? ve hayat temposundan bir türlü bulu?up, yemek yiyememedi?im N ile bulu?tuk ve geçmi? do?um gününü kutlad?k. Kendisi sa?l?kl? beslendi?i ama benim gibi tatl?dan da vazgeçemedi?i için bu nispeten az ?ekerli minik kekleri ona yap?p götürdüm. 🙂

Devam?n? oku»

Limonlu ve Ricotta’l? Kek

Peynir yapt???m zaman çabuk tüketmem gerekti?inden nereye kullanaca??m? ?a??r?yorum. Makarna, salata yapt?m ama hala biraz kalan bir k?sm? ile de tatl? yapmaya karar verdim. Bu yaz günlerinde hem doyurucu hem de hafif bir tatl? bulabilmek zor. Pikniklerinizde ya da eve gelen misafirleriniz için buz gibi limonatan?n yan?nda sunabilece?iniz hem kolay hem de lezzetli bu tarifi hemen deneyin derim.

Devam?n? oku»