Nar Likörü

Madem k?? meyveleri reçel ya da türevleri ile stoklamaya, pekala likör de yapabiliriz. Geçen sene bir arkada??m?n annesi rica etti?inde, ar?ivimdeki tarifi taray?p bulmu? ve üzerinde çal??m??t?m. Ancak ?imdi ba?ka bir arkada??m?n dürtmesi(!) ile haz?rlamak ve foto?raflamak için zaman bulabildim. 🙂

Likör yapmay? çok seviyorum; annemden kalan bir al??kanl?k ile de bayram sabah? erkenden giyinip süslenip, sabah kahvesinin yan?nda servis etmeye bay?l?yorum. Yaz sonundaki bayram için ?imdiden güzel bir haz?rl?k.

Devam?n? oku»

Vi?ne Likörü – 2

Öncelikle benimle beraber vi?neleri kavanoza koyup, karanl?k bir yerde sab?rla git-gel-kar??t?r i?lemini gerçekle?tirenleri tebrik ediyorum. Tabii ki sabr?n?zdan dolay?. ?tiraf ediyorum ki ben arada dayanamay?p kapa?? aç?p, koklay?p hemencecik geri kapatt?m. Ve neredeyse 3 ay oldu; ?ekerler tamamen eridi, suyunu salan vi?neler kendi kendine lezzetlerin hepsini emerken, alkollendi bile.

Devam?n? oku»

Vi?ne Likörü

?imdi vi?ne zaman?. Vi?nenin iyisini pazarlarda, manavlarda bulabilmek mümkün. Bana çi? meyve hali çok ek?i geliyor ve ne yaz?k ki yiyemiyorum. Eh o zaman vi?neli tarifler dönemi ba?layabilir 🙂

Dinlenme süreci uzun, ama yap?m? bir o kadar kolay olan bu likörü bir sonraki bayrama yeti?tirmek ad?na hemen yapmaya koyuluyorum. En k?sa zamanda vi?ne reçeli tarifini de payla??yor olaca??m 🙂

Devam?n? oku»