F?r?nda Didiklenmi? Dö? Eti

Maç gecelerinde, can?m?z ‘fast food’ gibi muzur yemekler çekti?inde, artm?? etlerimle hep didikleme ve soslama i?lemini kullan?r?m. Ancak bu sefer amaç direkt olarak bu ete ula?mak. En iyisini NY’da ya?arken bol bol yedi?im, burada sadece bir yemek zincirinde pizzan?n içinde bulabildi?im bu harika tat, biraz zaman alan ama sonucu harika bir yemek. Denemelisiniz 🙂

Devam?n? oku»

Kuzu Etli Sandviç

 

?u s?ralar bir çok evde misafirler bir gelir bir gider. 🙂 Eh tabii ‘yetmez’ tela?? ile de yemekler bol bol yap?l?r. Hal böyle olunca ya artanlar ertesi gün ev ahalisi taraf?ndan bitirilir, ya da benim gibi taze 1-2 malzeme ekleyerek yeniden ba?ka bir yemek olu?turulur.

??te bu da kuzu incik ya da kuzu yeme?i yapt???n?z bir günün ard?ndan, kolayca yapabilece?iniz harika bir at??t?rmal?k ya da ana yemek olabilir. Bu tarif sadece bir örnek olsun sizler için; yarat?c?l???n?z? kullan?n ve istediklerinizi ekleyip, ç?kar?n. 🙂

Devam?n? oku»

Pesto soslu Tavuklu Sandviç

Ba?l??? nas?l atmal? bilemedim; asl?nda kalm?? tavuktan haz?rlanan bir tarif, ancak kalm?? tavuk diye ba?l?k atmak nedense i?tah kabartmazken, ‘Leftover’ kal?b?na bir ?ekilde sad?k kalmam gerekti?i endi?esi ya?ad?m.

Evde arkada?larla kocaman bir kaç tavu?un, bol k?zarm?? patatesin oldu?u bir gecenin sonunda, parça parça el de?memi? tavuklar? hemen sar?p kald?rd?m. Daha dolaba koymaya haz?rlan?rken yar?n?n tarifi gözümde canlanmaya ba?lam??t?. Kolayca bir kaç malzeme ekleyerek yeni bir yemek sunabilmek varken neden ilk halini tüketmeye devam edelim ki…

Devam?n? oku»