Frambuazl? ve Bu?day Unlu Muffin

 

Haberler, gazeteler, sosyal medya ‘sa?l?kl? beslenme’ konular? ile bo?u?uyor. Neredeyse art?k her kafadan farkl? bir ses ç?kmaya ba?lad?; birisi pekmezi a?z?n?za sürmeyin derken, di?eri her gün 1 tatl? ka???? mutlaka tüketilmeli diyor. Kilo ve sa?l?k problemleri gittikçe artan yurdum insan? da ne yapaca??n? san?r?m ?a??rd?. Her ki?inin kendine ait bir metabolizma sistemi varken, kal?plar içine sokulabilecek bir tarif ya da yol oldu?una inanm?yorum.

Bu nedenle gönül rahatl??? ile esmer ?eker, bu?day unu, kaliteli zeytinya??, kefir ve yumurtas?z yapm?? oldu?um bu kekleri hüplettim, sizinle de payla?mak istedim. 🙂

Devam?n? oku»

Çikolata Ganaj

Pek çok sevdi?im bir arkada??m?n sipari?i üzerine, babas?n?n 60. Ya? do?um günü için pasta haz?rlarken fark ettim ki herkesin pasta kaplamak için iyi bir ganaj tarifine ihtiyac? var.

Asl?nda özünde biraz kuvertür çikolata biraz krema gibi görünse de bitter, sütlü ya da yar? tatl? çikolatalara göre de?i?en bu oran önemli. Dü?ündüm ki haz?r bir tane yap?l?rken sizinle de payla?ay?m 🙂

Devam?n? oku»

K?rm?z? Kadife Keki – Red Velvet

Yeni y?la yakla??rken, hala çocuk gibi heyecanlan?yorum. Y?l?n son günlerine birçok ?eyi s??d?rma tela??, yeni y?la haz?rl?klar derken inan?lmaz yorucu ama çok keyifli geçiyor ?u s?ralar günlerim; Noel tatili sebebiyle ablamlar da buradayken, y?lba?? gecesine haz?rlan, bir yandan o sergi senin bu restoran benim ke?fetmeye çal??, bir yandan da yak?nlar?ma y?lba?? kurabiyeleri, kekleri haz?rla.. 🙂

K?rm?z? kadife keki ya da orijinal ismi ile ‘Red Velvet’ keki duymayan yoktur bence, ama varsa da k?saca aç?klamak isterim; k?rm?z? kadife kekin olmazsa olmazlar? kakao, sirke, buttermilk ve k?rm?z? g?da boyas?d?r. Klasik olan? kat kat olup, aras?nda ve üzerinde krem peynirli süsleme kremas? vard?r. Ancak ben biraz daha y?lba?? konsepti olsun, ayn? zamanda biraz daha sa?l?kl? olsun derdinden farkl? bir versiyonunu olu?turdum gene 2-3 tarifi birbirine kar??t?rarak.

Devam?n? oku»

Earl Grey Muffin

Martha Steward tariflerinden uyarlanm??t?r.

Meslek gere?i midir, kendime yap?lmas?ndan mutlu olaca??m için midir bilemedi?im bir ?ekilde bu ara özel günlerde arkada?lar?ma cupcakeler, muffinler, hediye etmeyi seviyorum. Geçen gün yo?un i? ve hayat temposundan bir türlü bulu?up, yemek yiyememedi?im N ile bulu?tuk ve geçmi? do?um gününü kutlad?k. Kendisi sa?l?kl? beslendi?i ama benim gibi tatl?dan da vazgeçemedi?i için bu nispeten az ?ekerli minik kekleri ona yap?p götürdüm. 🙂

Devam?n? oku»

Limonlu ve Ricotta’l? Kek

Peynir yapt???m zaman çabuk tüketmem gerekti?inden nereye kullanaca??m? ?a??r?yorum. Makarna, salata yapt?m ama hala biraz kalan bir k?sm? ile de tatl? yapmaya karar verdim. Bu yaz günlerinde hem doyurucu hem de hafif bir tatl? bulabilmek zor. Pikniklerinizde ya da eve gelen misafirleriniz için buz gibi limonatan?n yan?nda sunabilece?iniz hem kolay hem de lezzetli bu tarifi hemen deneyin derim.

Devam?n? oku»