Forno Marco Roscioli – Roma – ?talya

Nas?l ba?lasam nas?l anlatsam.. Kelime bulam?yor de?ilim, aksine kafamda s?ralayam?yorum; bu kadar uzaktayken bile beni hala heyecanland?ran, toksam ac?kt?ran çok az yer vard?r.

Devam?n? oku»

Le Relais de Venise – Paris

Lezzetli bir ak?am yeme?i için ?ehrin bir ucuna ü?enmeden gidenlerdenseniz; mutlaka buraya u?raman?z? tavsiye ediyorum. Zaten Paris denince akla gelen etlerin ba??nda antrikot geliyor her ne kadar ço?u ki?i bunu çok turistik bulsa da!

Le Relais de Venise Paris’in Porte Maillot bölgesinde yer al?yor. Masalar biraz s?k???k nizam yerle?tirilmi? ve dekorasyon san?r?m aç?ld??? 1960’l? senelerden beri de?i?tirilmemi?.Menüsü olmayan ama pek ilgili(!) garson han?mlar? olan bir yer buras?.

Devam?n? oku»

Les Deux Magots – St Germain des Pres – Paris

Woodly Allen’in “Midnight in Paris/ Paris’te Gece Yar?s?” filmini izlemi?sinizdir. Filmi izlerken bu yaz?y? yazmam gerekti?ini anlad?m. Hemingway’in genç ve h?zl? zamanlar?ndaki sahnelerinde hep ‘tak?ld?klar?’ cafe olan Les Deux Magots’u o zamanlara uyarlanm?? hali ile görüyoruz. O zamanlara uyarlanm?? demem yanl?? belki de çünkü ?u anda bile Cafe’ye ad?m atar atmaz kendinizi film setinde gibi hissedebiliyorsunuz.

Devam?n? oku»