Cheesecake’li Brownie

David Lebovitz’in tarifinden uyarlanm??t?r.

Bugünlerde bizde ni?anlar, k?nalar, dü?ünler pe? pe?e.. Evlenen ki?ilerin hepsi de bebekli?imi, çocuklu?umu, bütün oyuncaklar?m?, genç k?zl?k an?lar?m?, hayallerimi payla?t???m karde?lerim. Ne zaman büyüdük, ne zaman a??k olduk böyle de s?ra geldi evlili?e, bebeklere. Tek bir hayalim var, hepsi çok mutlu olsun; çocuklar?m?z da bizim gibi güzel dostluklar edinsin.

Bu karde?lerimden birinin evde söz kesimi için, bir tatl? haz?rlamak istedim. Hali haz?rda hafif meyveli olacak olan pastan?n yan?na, a??r çikolatal? bir tatl? iyi gider dedik. Sonra sizinle de payla?mak istedim bu mutlu an?m?.. 🙂

Devam?n? oku»

Brownie Kurabiyeleri

Bayrama çok az kalan bu günlerde, çocuklar? sevindirmenin –çocuk derken bu guruba ben de dahilim :)- bir yolunu ar?yordum. Hurmal? toplar?n d???nda gerçekten çikolatal? ve lezzetli bir kurabiye ar?yordum uzun zamand?r. Ancak bu brownie içi ile haz?rlanm?? kurabiye fikri beni çok mutlu etti; tabii ki sonucu da 🙂

Devam?n? oku»

Brownie – Unsuz

David Bowitz, Christine France ve Aran Goyoaga’ n?n tariflerinden uyarlanm??t?r.

 

Bugünkü heyecan?m bamba?ka; daha hala bebek say?labilecek bu blog’da 100. yaz?m? yay?nl?yorum. ?lk yaz?m? yazmaya çal??t???m (!) günü hat?rl?yorum da, sanki kelimeler parmaklar?mda dü?ümlenmi?ti. Nas?l ba?layaca??m? bilmiyordum, ne anlat?l?r ya da nas?l ifade edilire karar vermek ve uygulamak çok zordu.

Bu hayal u?runa hayat?m?n yönünü neredeyse tamamen de?i?tirdim; iyi ki de yapt?m! Art?k daha mutlu, daha huzurlu ve keyifliyim; bunda en büyük katk?s? olan ailemdir pek tabii. Ayr?ca beni takip etti?in için sana da çok te?ekkür ederim; daha nice 100’lerde yan?mda ol olur mu? 🙂

Glutensiz bir brownie tarifi için fazla duygusal bir giri? yapmadan, tarife geçelim yava?tan 🙂  Bu unsuz brownie tarifi için toplam 3 tarifi birbirine harmanlad?m diyebiliriz; asl?nda malzemeler temelde ayn?; gramajlar? bir ekle bir ç?kar, sonuç budur!

Devam?n? oku»