S?cak ?arap – Vin Chaud

 

Y?l?n son gününe bu kadar h?zl? ve ko?u?turma içinde ba?lamay? planlam?yordum. Belki daha sakin, uzun bir kahvalt?, ard?ndan aromatik ya?lar ile bir masaj, sonra da ba?las?n kutlamalar.. Kendimi kapt?rman?n hiç gere?i yok; çal??mal?y?m, çal??mal?y?z. J

Bugün ?ansl? olup, ceketini al?p i? yerinden erken ayr?lacak ki?iler için, rahatlamaya ba?laman?n ilk ad?m? olan ?arap tarifi veriyor olaca??m. Daha do?rusu s?cak ?arap tarifi. Belki yaz?n?n ba?l???n? okuyup, devam?n? getirmeyenler olacakt?r. ‘Hiç sevmem s?cak ?arap’ diye hay?flananlar, bir ?ans daha vermeniz gerekti?ini dü?ünüyorum. Ben de sizlerdendim ancak bu ?arab? tatt?ktan sonra, ucuz ?arab?n içine bol bol çubuk tarç?n at?p, alkolü uçana kadar bekletilen bir içecekten daha fazlas? oldu?unu ö?rendim.

  • 1 ?i?e iyi kalite ?arap – .75 ml
  • 3 adet karanfil
  • 85 gr bal
  • 2 dilim taze zencefil
  • Büyük bir tutam taze çekilmi? karabiber
  • 3 adet kakule çekirde?i

Opsiyonel;

  • 1 adet y?ld?z anason
  • 60 ml meyve aromal? Brandy

 

Tüm malzemelerimizi haz?rlad?ktan sonra ?arab?m?z?n taam?n? bir sos tenceresine alal?m. ?çine tüm baharatlar? ve bal? ekleyerek fokurdamak üzere b?rakal?m. Tam kaynad??? noktada, ate?i kapat?p 15 dakika kadar bekletelim.

Daha sonra ?arab?m?z? süzüp, kenara alabiliriz. Servis edece?iniz zaman ise iyice ?s?n?p, buhar? ç?kana kadar ?s?t?p, meyve aromal? Brandy ya da ‘eau-de-vie’ mizi ekleyip, ate?ten alabiliriz.

Servis olarak kullanaca??n?z bardaklar?n?z?n ?s?y? geçirmedi?inden ya da kulplu bir antika ?arap barda?? oldu?undan emin olal?m.

Hepinize mutlu mutlu, ?eker tad?nda, hep güldü?ünüz ve güldürdü?ünüz bir y?l diliyorum.. Daha dolu, daha keyifli, daha lezzetli bir çok tarifi payla??p, sizleri mutlu etmeye devam ediyor olaca??m. 🙂

?Y? SENELEEERRR 🙂