Sar?msak ve Maydanozlu Sote Enginar

Sosyal medyada görüyorum da herkes diyet programlar?, hafif yiyecek ya da içecek ve spor salonu bildirimleri yay?nlamaya ba?lad?. Ne yaz?k ki yaza yak?n akl?na dü?üyor yurdum insan?n?n sa?l?kl? beslenmek ve/veya spor yapmak. Oysa bunu ya?am tarz? haline getirebilmek o kadar kolay ki! Tembeliz ve onuruz yapacak bir ?ey yok. 🙂 Ben de bu döneme hem de mevsimine uygun bir tarif payla?mak istedim.

  • 4 adet orta boy enginar
  • 3 di? sar?msak
  • 2 avuç maydanoz
  • 1 yemek ka???? zeytinya??
  • 1 limonun kabu?u ve suyu
  • 1 çay ka???? tuz

Biz çok ?ansl?y?z ki, sokaklarda en usta ?ekilde enginarlar? soyan emektarlar var. Ancak evde kendiniz de pek kolay yapabilirsiniz. Önemli olan bir makas?n?z, bir adet keskin b?ça??n?z olmas?. Ancak günümüz ko?turmas?nda hiç u?ra?may?n. Tek dikkat etmeniz gereken, eve geldi?inizde size satt?klar? sudan hemen ar?nd?rmak. Ellerinizle ovalayarak o suyu güzelce yok edin.

Daha sonra kendi haz?rlad???n?z, 1 adet limonu s?kt???n?z suyun içine hepsini dinlenmeye b?rak?n. Arzu ederseniz bu tarif için sosu haz?rlayana kadar hepsini geli?i güzel do?ray?p, o ?ekilde de suyun içinde bekletebilirsiniz.

Sosumuz neredeyse pestoyu and?racak kadar macun k?vam?nda olacak. Gerekli malzemeler ise her zaman evinizde olanlardan; maydanoz, limon kabu?u, tuz ve sar?msak. E?er büyük bir ?ef b?ça??n?z varsa, hepsini geni? bir tahta üzerinde, macun k?vam?n? alana kadar do?ray?n. E?er yoksa ya da daha kolay olsun istiyorsan?z, minik mutfak robotlar? da i?inizi görecektir. Ancak malzemelerin çok fazla ezilmemesi için k?sa k?sa çal??t?r?n. Macun k?vam?nda olan ancak aralarda hala sar?msak, ve maydanozu ay?rabilece?iniz bir görüntü için b?çak kullanman?z? tavsiye ederim.

Art?k enginarlar?m?z? pi?irebiliriz. Orta boy bir tavada ya??m?z? k?zd?r?p, orta ate?teyken enginarlar? bekletti?imiz sudan iyice ar?nd?r?p ekleyelim. Enginarlar pi?ip, kenarlar? hafif renk alana kadar soteleyelim. ?u s?ra piyasada iki tip enginar var, baz?s? iri ve neredeyse suda 1 saate yak?n pi?miyor. Bu nedenle orta boy ve yumu?ak olanlar?ndan isteyin.

Enginarlar?m?z hafif diri kald?klar?nda, maydanozlu ve sar?msakl? sosu da ekleyip, 1 dakika daha soteleyelim. Sar?msaklar biraz diri kalacak ancak çok minik olduklar? için dokunmazlar. ?ster s?cak s?cak servis edin, isterseniz de benim gibi üzerine parça beyaz peynir ekleyip, salata niyetine yiyin. 🙂