?arap ve Krema Soslu Tavuk

Mimi Thorison’un tarifinden uyarlanm??t?r.

Haftal?k yemek düzenimizde çe?it olmas? aç?s?ndan serbest dola??mla büyüyen tavuklarda yerini al?yor. Ancak ben gö?üs k?sm?n? severken, e?im buttan vazgeçemiyor. Hal böyle olunca hepsinin ayn? anda pi?ip, keyifle tüketebilece?imiz bu tarifi denedim; bence sonuç ba?ar?l?. 🙂

6 ki?ilik;

  • 2 kg tavuk parçalar? (but, bonfile, gö?üs)
  • 1 büyük kuru so?an
  • 6 di? sar?msak
  • 350 gr mantar (istedi?iniz çe?it)
  • 80 gr tereya??
  • 350 ml beyaz ?arap
  • 350 ml krema
  • Tuz ve Karabiber

So?anlar?m?z? ve 2 di? sar?msaklar?m?z? minik zarlar halinde do?rayal?m. Uzun bir pi?me süresi olaca??ndan, büyükte kesseniz çok önemli de?il; eriyip gideceklerdir. Geni?çe bir tencerede tereya??n?n tamam?n? eritip, ?effafla?ana kadar soteleyelim. Hatta biraz renk almalar?nda da sorun yok. E?er evinizde varsa bu noktada taze biberiye ve kekikte ilave edebilirsiniz.

Daha sonra tencereye koymadan tatland?rd???m?z yani tuzu ve biberini üzerlerine tek tek ekti?imiz tavuk parçalar?n? s?rayla ince ve ç?t?r bir kabuk olu?turana kadar orta ate?te so?an ve sar?msaklarla birlikte k?zartal?m.

Tüm tavuklar? tencereye koyup, ?arab?m?z? k?zg?n tencereye dökelim. Ancak elinize s?çramamas?na lütfen dikkat edin. E?er ?arap kullanmak istemiyorsan?z, lezzetlendirilmi? tavuk suyu ilave edebilirsiniz. Orta ate?te ?arab?m?z?n neredeyse 4-5 dakika kadar azalmas?n? bekleyelim. Daha sonra ate?in alt?n? mümkün oldu?unca k?s?p –neredeyse mum ????? kadar- kapa??n? kapat?p, 1 saat pi?meye b?rakal?m. Bu esnada tavuklar k?s?k ate?te pi?tikleri için kendi sular?n? b?rak?p, ?arap ile müthi? lezzetli ve kolay bir sos olu?turacaklard?r.

Bu esnada mantarlar?m?z? haz?rlayama ba?layabiliriz. Yukar?da da belirtti?im gibi hangi tür mantar?n tad?n? seviyorsan?z onu kullan?n. Mantarlar?m?z? y?kamadan, temiz bir mutfak havlusu ile etraf?n? silelim ve hiç çamur ya da ba?ka bir ?ey kalmad???ndan emin olal?m. Ben kabuklu mantar seçti?im için, minik bir b?çak yard?m? ile tüm kabuklar?n? soyuyorum. (E?er soymadan kabuklar? temizlerseniz, tüm kabuklar? et suyu ç?kart?rken lezzet katmak için kullanabilirsiniz.) Bir sos tenceresinde 1 yemek ka???? tereya??n? eritip, geri kalan 4 di? sar?msa?? incecik k?y?p, soteleyelim. Daha sonra içine k?yd???m?z mantarlar? da ekleyip, yüksek ate?te soteleyelim. Daha sonra ate?i k?s??a al?p, tüm kremay? ekleyelim.

Art?k tavu?umuz pi?ti ve servis an?na az kald? diyorsan?z, tavuklar?n?z? ba?ka bir kaseye al?p, suyunun 3’te 2’sini kaynamaya ba?layan mantarl? sosa ekleyelim. En k?s?k ate?te 10 dakika kadar beraberce kaynatal?m.

Tabaklara yerle?tirdi?iniz tavuklar?n?z üzerine bolca sosundan gezdirip, yan?na patates püresi, patates k?zartmas? ya da ?spanak sote ile servis edebilirsiniz. 🙂