Salatal?k Limonatas?

 

Evimizde kola, haz?r me?rubat ve türevleri bulunmuyor; evet misafirimiz illa ki isterse onlara servis etmek için al?r?z, ancak ne ben ne de e?im su ve mineralli su d???nda haz?r ürünleri hiç sevmiyor ve aram?yoruz. Yaz geldi?inde serinlemek için alternatif olarak ya demirhindi ?erbeti gibi çe?itli ?erbetler ya da limonata çe?itleri haz?rl?yorum.

S?k? (!) ve sa?l?kl? beslenme dönemimize uygun ?ekersiz, ancak C vitamini deposu olup, vücudumuz için yararl? olan elektrolitler içeren bu besleyici tarifi yap?p, sizinle payla?mak istedim. 🙂

  • 2 adet iri salatal?k ya da 4 adet minik salatal?k
  • 1 adet limon
  • 1 adet lime
  • 1 tutam tuz
  • 1 – 1.25 lt su

 

1 adet büyük ya da 2 adet minik salatal???m?z? iyice y?kay?p, çizgili pijama gibi soyup incecik dilimler halinde keselim. Kesti?imiz salatal?klar?m?z? ?imdilik bir kenara alal?m.

Geri kalan salatal?klar?m?z? ise tamamen soyup, iri parçalar halinde do?rayal?m. Mikserimizin içine ya da blender kab?na koyup, limon ve lime’lerin sular?n? s?k?p, salatal?klar?n üzerine ekleyelim. 1 tutam tuzu da ekleyip, mikser yard?m? ile püre haline getirelim.

Kar???m çok yo?un ve tortulu olmas? nedeni ile sunum yapaca??m?z sürahimize ince delikli bir süzgeçten geçirip dökelim. Ben kar???m?n tamam?ndan yararlanabilmek için, bir tahta ka??k yard?m? ile, sadece kuru tortu kalana kadar bast?rarak tüm faydal? suyu ç?kartt?m.

Sürahimize 1 ya da 1.25 lt so?uk suyu ilave edelim. Bu oran sizin damak tad?n?za göre de?i?ebilir. Art?k incecik dilimleyip, kenara ald???m?z salatal?klar?m?z? da ekleyip, ezmemeye özen göstererek kar??t?ral?m. Servis yapmadan 1-2 saat buzdolab?nda beklemesini tavsiye ediyorum; böylece lezzetler tamamen birbirlerine kar??m?? olacakt?r.