Rosto Köfte

Bazen tek tek köfte basmaya ü?endi?imde bu tarifi uygulad???m do?rudur; ne yapay?m hele art?k zaman benim için o kadar önemli ki. Yard?mc?s?z, bak?c?s?z hem çocuk bak?p, hem evi idare edip, hem de çal??mak zor i?. Tamam fazla ac?nd?rd?m kendimi, konuyu de?i?tirmeyelim. 🙂 Yap?m? pratik, ekonomik ve sonucu fazla süslü bir tarif daha.

  • 500 gr dana köftelik k?yma
  • 2 adet orta boy kuru so?an
  • 3 dilim bayat ekmek içi
  • 1 avuç do?ranm?? maydanoz
  • Yar?m su barda?? su
  • 1 adet yumurta
  • 3 adet domates ya da 4 yemek ka???? domates püresi
  • 2-3 di? sar?msak
  • 1 çorba ka???? zeytinya??z
  • Tuz ve karabiber

 

Normal köfte haz?rlar gibi yap?yor olaca??z; öncelikle 1 adet kuru so?an? rendeleyelim. Baz?lar? köftede minik do?ranm?? so?anlar? tercih eder, ancak pi?erken kendini b?rakan ve hatta k?yma pi?ip so?anlar? diri olan köfteden daha korkuncu olamaz san?r?m. Bu nedenle bence siz siz olun, ve risk almadan rendeleyin. Hem lezzeti k?yman?n içinde daha çok da??ls?n, hem de rahatl?kla pi?ip midenize falan dokunmas?n.

Daha sonra bayat ekmeklerimizin kabuklar?ndan kurtulup, rondodan geçirelim. Baz? ki?iler ya ekmek bayatlatmay? unutmu? oluyor, ya da ani bir tarif ile ba? ba?a kal?yorlar. Böyle bir durumda taze ekme?inizi rondodan geçirin ancak içine kabuklar?n? da at?n. Böyle fazla suyu emip, k?ymay? birle?tirecek k?vama ula?abilirsiniz.

1 adet yumurtam?z? da ba?ka bir kasede ç?rp?p, tüm malzemelerimizi (maydonoz ve suyu da ekleyelim) birle?tirelim. Büyük teyzemin köftesi ailede me?hurdur. San?r?m s?rr? çok yo?urmas?; kesinlikle i?e yarayan bir taktik. Hatta köftenizi yo?urduktan sonra tüm k?ymay? top haline getirip, yo?urdu?unuz kab?n dibine atarak bir kaç kez dövün.

Bir f?r?n kab? al?p, içine yap??mamas? için ya?l? ka??t serelim. ?sterseniz evinizde varsa uzun ekmek ya da kek kal?b?n?za da yerle?tirebilirsiniz. Böylece daha düzgün ?ekilli bir köfte elde edebilirsiniz. Silindir gibi ?ekil verdi?imiz köftemizi önceden ?s?t?lm?? olan 180 derecelik f?r?nda, yakla??k 45 dakika,  1 saat aras?nda pi?mi? olacakt?r. Daha fazla tutmamaya özen gösterin, yoksa köfte bütün suyunu sal?p, içi kupkuru kal?r.

Köfte pi?erken sosumuzu haz?rlayal?m. Di?er so?an?m?z? ve sar?msaklar? minyatür zarlar halinde do?rayal?m. Sizin de benim gibi becerikli bir anneniz varsa, yaz?n haz?rlanm?? 50 kg domatesten mis gibi ev yap?m? püreleriniz de var demektir. Gerçi bu senekileri rende yerine parçal? yapt?, ki bu benim daha çok i?ime geldi. Böylece her türlü yemekte bunlar? kullanabiliyorum. Eviniz de yok ise, basitçe domatesi rendeleyin ve ekleyin. So?an, sar?msaklar? ve zeytinya??n? da ekleyip, k?s?k ate?te so?anlar pi?ene kadar tutal?m.

Haz?r olan köftemizi servis taba??na al?p, ister sosu direkt üzerine dökün isterseniz de önce köfteyi dilimleyip, yemek taba??n? süsleyin. Hatta sosu blend?rdan geçirip, pürüzsüz bir sosta elde edebilirsiniz.