Portakal Kabu?u ?ekerlemesi

 

Dün ‘Bu ne?’ –Yeni 1 Tarif’s post on Vine– diyenler; i?te tarif..

Ailemin hamarat kad?nlar?ndan bahsetmi?tim de?il mi? ??te bu tarif Bahar Pilav? tarifinin yarat?c?s?ndan geliyor 🙂 Asl?nda size bugün için ba?ka bir tarif haz?rlam??t?m ancak annem dün ak?am üstü i?leri bitmi? ve rahatlam?? bir vaziyetteyken ellinde benim için günlerdir biriktirdi?i portakal kabuklar? –evet, benim annem bir tane!- ve tarif ile ç?ka geldi; iyi de etti bakmay?n 🙂 Onu k?rmad?m, apar topar eve dönüp tarifi denedim, foto?raflad?m ve denemeniz için sizinle payla??yorum.

  • 5 adet iri ve kal?n kabuklu portakal
  • 1 kg ?eker
  • 1 çay ka???? vanilya özütü ya da vanilya tozu
  • Yar?m limonun suyu

 

Asl?nda bu kadar az malzeme ile çoook uzun süre buzdolab?nda rahatl?kla saklay?p, tüketebilece?iniz bir tarif. Benim neredeyse kullanmad???m kek, muhallebi yok gibi. Hatta bazen a??r? ?eker ihtiyac?mda tereya?l? ekme?in üzerine koyup, yemi?li?im var.

Portakallar?n haz?rl??? ile ba?layal?m. Portakallar? do?raman?n iki yolu var. Pratik olan robotta tüm kabuklar? ço?u pelte k?vam?nda olana kadar çekebilirsiniz. Daha önce vermi? oldu?um Limonlu ve Ricotta’l? Kek tarifinin görsellerinde kulland???m süsleme ?ekerli pelte bu. Di?er yöntem ise bir tahta üzerinde hepsi minik kareler olacak ?ekilde sab?rla do?ramak. Ben iki halinin de foto?raflar?n? koydum; kullan?m alan? ve görsel zevk size kalm??.

Portakallar?m?z haz?r ise, derin bir tencereye hepsini koyal?m. E?er robotta çektiyseniz çok az?c?k bir su döküp, 1 dakika kadar ha?lay?n. Yok sab?rla oturdum, kendim ?ekil verdim diyorsan?z da üzerine gelecek kadar suyu koyup, 4-5 dakika kadar ha?lamaya b?rak?n.

Her iki i?lemin sonunda da suyunu çekmi? olmu? olmas? gerekiyor. Ancak sizinkinin dibinde hala su varsa sorun de?il, ince delikli bir süzgeçten suyunu süzün gitsin.

Tenceremizi ate?ten al?p, üzerine ?eker, limon suyu ve vanilyay? ekleme zaman? geldi. Orijinal tarifte vanilya yok, ancak ben benim minik siyah noktalar?m? görmeyi ve lezzetini sevdi?im için ekledim. Evinizde yoksa eklemeyin!

Bundan sonra uzun bir süreç; uzun derken toplam 3-4 saati alabilir. Ara s?ra gidip gelip kar??t?rmaya devam etmemiz gerekiyor. E?er kar??t?rmazsak, ?eker dibe çökecek ve üst k?s?mdakiler reçel gibi olurken, alttakiler ?eker topa?? haline gelecektir. Ne zaman ki tüm ?ekerin eriyip, portakal kabuklar?na kar??t?klar?n? göreceksiniz, o zaman oldu demektir.

Büyük bir kavanoza ya da minik kavanozlara bölüp, arkada?lar?n?za ve sevdiklerinize da??t?n. Yaza yakla?t???m?z ?u günlerde reçelleri bile ben buzdolab?nda sakl?yorum. E?er karanl?k ve serin bir dolab?n?z varsa orada da uzun süre saklayabilirsiniz. Buzdolab?nda sakl?yorsan?z, servis etmeden 10 dakika önce ç?karman?z yeterli olacakt?r.