P?rasal? ve Elmal? Tavuk Turtas?

Son bahar resmen geldi?ine göre, evde tatl? ya da tuzlu pay ve turta yapma zaman?d?r benim için. Havan?n getirdi?i film/kahve keyfinden önce bir tabak dolusu turta yemeye bay?l?yorum. Eh bu zevkime sizi de dahil etmesem olmazd?! 🙂Turta hamuru için;

 • 250 gr kek unu
 • 190 gr so?uk tereya??
 • 1 adet yumurta sar?s?
 • 1 yemek ka???? so?uk su

Beyaz sos için;

 • 30 gr tereya??
 • 2 yemek ka???? kek unu
 • 500 ml süt
 • 2 yemek ka???? hardal
 • tuz ve karabiber
?ç malzeme için;
 • 1 yemek ka???? zeytinya??
 • 100 gr füme et ya da dana bacon
 • 3 adet iri serbest dola??m tavuk gö?sü
 • 30 gr tereya??
 • 200 gr p?rasa
 • 2 adet ek?i ye?il elma
 • tuz ve karabiber

‘Ben ne hamur açar?m ne de bu kadar detay ile u?ra?amam’ diyorsan?z kolay? var; üzerine ya haz?r milföy hamurlar? ile kaplay?n, ya da hamur i?inden tamamen uzak kalmak isterseniz de bolca taze rendelenmi? cheddar peyniri serpin gitsin.

Usulüne uygun yapaca??m diyenler buraya; hamur yapmay? art?k biliyoruz geçmi? tariflerimizden. Ba??n?zda sizi kontrol eden bir ?efini olmad???na göre kolay yola ba?vural?m ve mikserimizin içine un ve tereya??m?z? koyup, çal??t?ral?m. Ekmek k?r?nt?lar? gibi görünmeye ba?lad???nda makineyi durdurup, yumurta sar?m?z? ve so?uk suyumuzu ekleyelim. Hamur haline gelip, toplanana kadar mikserimizi çal??t?rmaya devam edelim. Buzdolab?nda en az yar?m saat dinlenebilmesi için, top haline getirip streç ile sar?p kald?ral?m.

Art?k beyaz sosumuzu yapabiliriz; bu sosu da bir çok kez farkl? tarifler için farkl? ölçüler ile yapm??t?k. Ayn? yolu kullanal?m; tereya??m?z? bir sos tenceresinde eritelim. Daha sonra unumuzu ekleyip, bir ç?rp?c? yard?m? ile kar??t?r?p yakla??k 2 dakika daha kokusu ç?kana kadar kavural?m. Bu noktada sütümüzü üzerimize s?çratmamaya dikkat ederek, ekleyelim ve h?zl?ca ç?rpmaya devam edelim. Un oran? az oldu?u için topaklanmaya olmayacakt?r. Sosumuz koyula?ana kadar kar??t?rmaya devam edip orta ate?te pi?irelim. En son so?umaya b?rakmadan önce tuz ve karabiberini ilave edelim.

Geldik yeme?imizin ana malzemeler k?sm?na. Tüm malzemelerin s??abilece?i geni? bir tavada zeytinya??m?z? k?zd?r?p, füme etlerimizi k?zartmaya ba?layal?m. Bu arada kendi ya??n? da salan etler, nar gibi k?zarmal?. K?zaran etleri ya??n? süzerek bir kaseye alal?m. Tavada kalan ya?? dökmeden –bu ya?? dökmek için ç?lg?n olmal?s?n?z, tad? muhte?em!- minik kareler halinde geli?i güzel porsiyonlad???m?z tavuklar?m?z? da yüksek ate?te k?zartal?m. Burada tavuklar?n pi?mesini beklemiyoruz, nas?lsa f?r?nda pi?ecekler. Güzel bir renk almalar? bizim için yeterli. Daha sonra k?zaran tavuklar? da etlerimizin kasesine ç?kartal?m ve tavam?za kalan tereya??m?z? ekleyelim. ?nce ince yuvarlaklar halinde do?rad???m?z p?rasalar?m?z? ve küp küp soyulmu? minik elma dilimlerini tavaya ekleyelim. P?rasalar? yumu?ay?ncaya kadar sotelemeye devam edelim.

P?rasalar?m?z da yumu?ad???nda tavuk ve etlerimizi de ekleyip tüm malzemeleri harmanlayal?m.

Kenarda so?umu? olan beyaz sosumuzu da kar???ma ekleyerek, 25-27 cm çap?ndaki f?r?n kap?na tüm kar???m? aktaral?m. Art?k dolaptaki hamurumuzu ç?kar?p, unlad???m?z tezgahta açabiliriz. 27 cm çap?nda açmaya u?ra?may?n. Ben daha do?al durdu?u için parça parça açt???m hamurlar?, yama gibi tüm kab?n üzerine dizdim. Üst üste çok kal?n hamur getirmeyin yeter. En son üzerini 1 adet yumurta sar?s? ile ya?lay?p, önceden ?s?t?lm?? olan 180 derecelik f?r?nda 30 dakika kadar ya da üzeri iyice k?zar?p, k?t?rla?ana kadar pi?irelim.

Hemen servis etmeyin, içindeki beyaz sos ile kendinizi ya da arkada?lar?n?z? ha?lamak istemezsiniz 🙂