Nutella’l? ve Muzlu Ekmek

Malum biliyorsunuz, 43 gün önce minik o?lumuz dünyaya geldi. Asl?nda normal do?um sayesinde ertesi gün ayakta, hiçbir ?ey olmam?? gibi ko?turuyordum. Ancak tarif yapsam da oturup yazacak ne zaman ne de hal bulabildim. Geceleri uykusuz geçen günler, kafam? yast??a koyacak 5 dakika bile de?erliydi. Gerçi ‘Koyabildin mi?’ derseniz de cevab?m ne yaz?k ki hay?r olacak. 🙂 Her an? mucize ve mutluluktan uçar gibi geçen birkaç haftal?k aradan sonra tekrar i?ime geri dönmenin sevinci içerisindeyim. Dönü?üme lay?k, yemelere doyamad???m nutellal? ve muzlu ekmek (kek) ile yap?p yiyeyim, bir de sizinle payla?ay?m dedim.

 • 3 adet büyük muz
 • 185 gr kahverengi ?eker
 • 110 gr tereya??
 • 120 ml süt
 • 2 adet büyük yumurta
 • 2 çay ka???? vanilya pudras?/esans?
 • 240 gr beyaz un
 • 125 gr bu?day unu
 • 2 çay ka???? kabartma tozu
 • 1 + ½ çay ka???? karbonat
 • 1 + ½ çay ka???? tuz
 • 150 gr nutella

Muzlar? seçerken, çok irilerini bulamazsan?z 4 adet orta boy da i?imizi görüyor olacak. Ancak dikkat etmeniz gereken bir konu, olmu? olmalar?na dikkat edin. Böylece çok sert ve körpe olanlara nazaran daha rahat ezilecek ve lezzetleri daha tatl? olacakt?r. Muzlar? ezerken pürüzsüz olmas? için u?ra?may?n. Ben patates ezicimle yapt?m; aralarda büyük parçalar da kald?. Böylece ekmek ya da kekin içinde kendini belli ediyorlard?.

Kar??t?rma kab?nda ?eker, eritilmi? tereya??n?, sütü, yumurtay? ç?rpal?m. Ba?ka bir kapta ise kuru malzemelerimizi yani, un çe?itlerini, kabartma tozunu, karbonat?, tuzu ve vanilyay? kar??t?ral?m. Ben lezzet katmak ve çe?itlendirmek için 2 farkl? un kulland?m. Siz arzu ederseniz toplam grama tekabül edecek kadar tek çe?it un kullanabilirsiniz.

Mikserde ya da el ile iki kaptaki malzemeleri kar??t?r?p homojen bir k?vam elde edelim. Daha sonra bu kar???ma daha önceden ezdi?imiz muzlar?m?z? da ekleyelim. Çok de?il biraz daha kar??t?rmak yetecektir.

Nutella’y? kab?ndan ç?karmak ve ölçmek zor diyorsan?z, ve evde mikrodalgan?z varsa 15-20 saniye kadar yumu?atabilirsiniz. E?er mikrodalgan?z yoksa, ben mari usulü s?cak suda bekletip, daha ak??kan bir hale getirebilirsiniz.

Nutella’n?n 3’te 2’sini kar???ma ilave edelim ve hareler olu?turacak ?ekilde kar??t?ral?m. Kar???m? bir ekmek kal?b?na bo?altal?m. Daha sonra mermer efekti verebilmek için geri kalan Nutella’y? üzerine ince uzun ?ekilde yay?p, çatal ile kar??t?ral?m.

Önceden ?s?t?lm?? olan 180 derecelik f?r?nda 45 dakika, ya da kürdan temiz ç?kana kadar pi?irelim. Ben ?l?k ve yan?nda buz gibi sütü tercih ediyorum, ancak siz buzdolab?nda uzuun bir süre saklay?p, istedi?iniz gibi servis edip, yiyebilirsiniz. 🙂