Mor/Mürdüm Erikli Yo?un Kek

Marian Burros'un tarifinden uyarlanm??t?r.

Yaz meyvelerinin çe?itlili?i azalsa da bahara özgü, k?sa süreli olanlar?n tad?n? ç?karmakta fayda var. Ben haz?r tatl?yken, yemelere doyamad???m eri?in bir de yo?un kekini yani ‘torte’ halini yap?p sizin içinde yazmak istedim. Az malzeme ile, çabucak rahatça yapabilece?iniz bir tarif bu; benim gibi so?umas?n? beklemeden tüketmek isteyece?inizi biliyorum 🙂

  • 200 gr ?eker
  • 115 gr tereya??
  • 2 büyük yumurta
  • 125 gr un
  • 1 çay ka???? dolusu kabartma tozu
  • Bir tutam tuz
  • 10-12 adet erik
  • 1 yemek ka???? tarç?n ve 1 yemek ka???? ?eker kar???m?

Klasik bir kek yap?m?ndan hiçte farkl? de?il; ?eker ve oda s?cakl???ndaki tereya??m?z? mikser yard?m? ile kabarana kadar ç?rpal?m. Bu süre yakla??k 5 dakika olabilir.

Daha sonra kar???m?m?za yumurtalar?m?z? tek tek ekleyerek, kar???m?n homojen bir k?vam almas?n? bekleyelim.  Bu esnada mikser h?zl? çal???yorsa, kal?b?n kenarlar?na s?çrayanlar? da, silgi spatula ile dibe do?ru itip, bir kez daha k?sa süreli kar??t?ral?m.

Art?k s?ra geldi kuru malzemelerimize; ba?ka bir kaba eledi?imiz un, kabartma tozu ve tuzumuzu, yumurtal? kar???m?m?za ekleyelim. Ben gene mikser kullanmay? tercih ettim, çünkü böylece daha pürüzsüz bir k?vam elde edebiliyorsunuz.

20 cm tabanl? kab?n?z?n dibine yuvarlak kesilmi? ya?l? ka??t serdikten sonra ben az biraz tereya??n? da kenarlara ve gene tabana sürdüm. ?imdi diyeceksiniz ki 20 cm’lik kap için bu iç az de?il mi? Hakl?s?n?z görünen o ancak, bu kek, al??t?klar?m?zdan daha alçak ve daha yo?un olacak. Dolas?yla her ?ey yolunda 🙂

?imdi eriklerimizi iyice y?kad?ktan sonra, ortadan ikiye bölüp ortas?ndaki çekirdekleri ç?kartal?m. Kabuklu k?sm? yukar? gelecek ?ekilde çok bast?rmadan kekimizin üzerine yerle?tirelim. E?er kar???ma çok bast?r?rsan?z, kek kabard???nda eriklerin neredeyse üzerini kapatacaklar. Sonucunda pekte büyük bir problem gibi görünmüyor hakl?s?n?z 🙂

Üzerine ise tarç?nl? ?eker kar???m?m?z? serpip, önceden ?s?tt???m?z 185 derecelik f?r?nda 30 dakika sonunda pi?mi? olacak. Arzu ederseniz 25 dakikadan sonra bir kürdan yard?m? ile kontrol edebilirsiniz.

Kesinlikle bir gece oda s?cakl???nda b?rakt?ktan sonra, ertesi gün yemenizi tavsiye ediyorum. Bütün lezzetler ve eri?in suyu keke iyice yay?l?nca muazzam oluyor; tabii dayanabilirseniz! 🙂