Me?hur Köfteci Recep Usta – Çengelköy

 

Hiç bir zaman yeni restoranlarda, eskilerin sadeli?ini ve lezzetini bulam?yorum. Tabii yeniler de çok güzel ama alt taraf? bir köfte yiyece?im dedi?inizde, tabakta köfteyi bile göstermeyecek kadar ?v?r z?v?r dolduruyorlar. E?im ke?fetmi?; bir hafta sonu atlad?k Vespa’m?za ve foto?raflamak ve deneyimlemek için gittik!

Çengelköy, bo?az k?y?s?ndaki en eski semtlerden biri. En son gitti?imde beni üzen manzaralar olmad? de?il; garip bir profil edinmi?, biraz fazla turistik bir hale gelmi?. Eminim eskiden mahalle manavlar?, kasaplar? ile ?irin mi ?irin bir yerdi. Bozulmayan ?eyler tabii ki var; bunlardan biri de Cakal? Sokak’taki Me?hur Köfteci Recep Usta. Okuduklar?ma ve anlat?lanlara bak?l?rsa bu dükkan? hiç de?i?tirmemi?, ?imdiki heveslilerin(!) tam tersi ne ?ube açm??, ne yandaki dükkana göz koyup alan?n? büyütmü?.

Recep Usta, köftecilik i?ine 1950’li y?llarda seyyarl?k yaparak ba?lam??. 1981’li y?llarda ise bulundu?u yerden ç?kar?lan Recep Usta, hemen çar??n?n oradaki, ?imdiki dükkan?n? açm??.

O günden beri de ne köftesinin tad? de?i?mi?, ne de usülleri de?i?mi?. Önce o?lu Yavuz Bey, daha sonra da torunu Fatih Bey eskiye sad?k kalm??, bugünlere gelebilmi?ler.

Bizim gitti?imiz gün iki ku?akta oradayd?, servisi yapan da genç bir delikanl?yd?. En önemlisi güler yüzlü ve yapt??? i?ten çok büyük mutluluk duyuyor olmas? san?r?m.

Kömür ate?inde pi?en ‘tükrük’ köftelerinden hemen söyleyiverdik. Bizim takti?imiz 1 porsiyon söyleyip, yar?s?na gelince 1 porsiyon daha att?rmakt?r. Böylece so?umayan köftelerimizin keyfine uzun bir süre varabiliyoruz 🙂

Ben çok uzun zamand?r bir porsiyonda bu kadar çok köfte servis eden bir yer gördüm. Evet, köfteleri küçük ancak adedi çok! Danan?n dö? k?sm?ndan çekilen k?yma ile yap?lan bu köfteler, gerçekten çok lezzetliler! Ancak benim için bir porsiyon bu sefer yetti. Bu arada köftenin yan?na piyaz söylemeden edemedik. Genelde piyaz geldi?inde tuzlu?un tamam?n? da bo?altsan?z, tad? yerine gelmez ya; bu sefer öyle de?ildi. Taze yap?lm??, mis gibi bir fasulyeydi. Çengelköy f?r?n?n ç?t?r ç?t?r beyaz ekme?ini bana bana bitirdik.

Tatl?s?z olmaz dedik ve sorduk neler var diye; Kemalpa?a ve Tel kaday?f? varm??. Tabii ki tercihimiz Kemalpa?a tatl?s? oldu. Üzerine ceviz k?r?p servis etmi?ler. Çok çok farkl? bir tad? yoktu, ancak taze ve lezzetliydi.

Alkollü içecek servisleri yok; bu nedenle bir de aç gittiyseniz toplam yemek süreniz 25-30 dakikadan fazla sürmüyor. Ne kadar uzak oturursan?z oturun bence kesinlikle bir gün buraya gitmeniz gerekiyor; bu kadar k?sa bir mola için.