Mandalina ve Tane Narl? Kek

Bir y?l daha iyisiyle, kötüsüyle bitmek üzere! Ben hep iyi günleri hat?rlay?p, hayat?ma renk, huzur ve mutluluk katan ki?iler için iyi dileklerimle bitirmeyi tercih ediyorum. Bu sene ailemiz için muhte?em bir y?l oldu; harika haberler ald?k! 🙂 2014’te ise resmen ailemizin say? olarak büyüdü?ünü görece?imiz günler bizi bekliyor. Sab?rs?zl?kla beklerken, her günün tad?n? ç?karmaya çal???p, sizlere de gönlünüzden geçen her ?eyin gerçekle?ti?i, yüzünüzün hep güldü?ü bir y?l dilerim! Haftaya minik bir ara verece?im için ?imdiden kutlamak istedim; ?Y? SENELER!!! 🙂 🙂 🙂

 • 190 gr un
 • 70 gr pirinç unu
 • 200 gr ?eker
 • 140 ml zeytinya??
 • 1 rendelenmi? mandalina kabu?u
 • 2 adet yumurta
 • 240 ml krema
 • 240 mil mandalina suyu
 • 1 tutam tuz
 • 1 yemek ka???? kabartma tozu
 • 65 gr nar tanesi

Tüm ?ekerimizi bir kaseye al?p, taze olarak rendeledi?imiz mandalinan?n kabu?unu da içine ekleyip parmaklar?m?z ile ?ekere iyice yedirmeye çal??al?m. Bunun amac? sizin de rahatl?kla anlayabilece?iniz gibi ?ekere tüm mandalina tad?n? kat?p, keki daha da lezzetlendirmek.

Daha sonra Bu kar???ma yumurtalar? ekleyip, tamamen kar??ana ve hafifçe kabarana kadar mikser yard?m? ile kar??t?ral?m.

Ne zaman rengi aç?lan yumurtal? kar???m?m?z? elde ettik, iyi kalite zeytinya??, krema, taze s?k?lm?? mandalina suyunu ekleyip, kar??t?rmaya devam edelim.

Homojen bir k?vam elde etti?imizde tüm unu, kabartma tozunu ve tuzu kar???ma ekleyelim. E?er evde pirinç ununuz yoksa, toplam de?eri kadar tamam?n? beyaz un kullanabilirsiniz.

Art?k kar???m?m?z yumu?ak bir k?vam elde etti?ine göre, içine suyunu süzdü?ümüz nar tanelerini ekleyebiliriz. Bu noktada kar??t?rma i?ini mikser yerine bir kar??t?rma ka???? ile hafifçe yapmakta fayda var. Nar?n kendi suyunu yine de sald???n?z göreceksiniz; sorun de?il!

Ya?lad???m?z 20-22 cm’lik çap?nda kab?m?za kar???m? aktar?p, önceden ?s?t?lm?? 180 derecelik f?r?nda yakla??k 1 saat belki bir kaç dakika daha pi?meye b?rakabiliriz. ?lk 45 dakika boyunca f?r?n?n kapa??n? açmay?n, ancak ondan sonra kürdan ile pi?mesini kontrol etmek için açabilirsiniz.

Kekin do?as? gere?i üzeri çatlayacakt?r; merak etmeyin her ?ey yolunda J Ekstra nar taneleri ya da dilimlenmi? mandalinalar ile hafif ?l?k iken servis etmenizi tavsiye ederim 🙂