Limonlu ve Ricotta’l? Kek

Peynir yapt???m zaman çabuk tüketmem gerekti?inden nereye kullanaca??m? ?a??r?yorum. Makarna, salata yapt?m ama hala biraz kalan bir k?sm? ile de tatl? yapmaya karar verdim. Bu yaz günlerinde hem doyurucu hem de hafif bir tatl? bulabilmek zor. Pikniklerinizde ya da eve gelen misafirleriniz için buz gibi limonatan?n yan?nda sunabilece?iniz hem kolay hem de lezzetli bu tarifi hemen deneyin derim.

  • 200 gr un
  • 150 gr ?eker
  • 150 gr ricotta peyniri
  • 120 gr tereya??
  • 1 yumurta
  • 1 limonun kabu?u ve suyu
  • 1 ½ çay ka???? kabartma tozu
  • 1 çay ka???? vanilya tozu

Bir kapta eledi?imiz un ve kabartma tozunu kar??t?ral?m. Ba?ka bir kapta ise ?eker ve yumurtam?z? ç?rpal?m. ?eker eriyene ve aç?k renk alana kadar ç?rpmaya devam etmemiz gerekiyor. Daha sonra bu kar???ma tereya??m?z? ekleyip, yedirene kadar ç?rpmaya devam edelim. Daha sonra s?ras?yla ricotta, limon kabu?u, limon suyu ve gerçek vanilyam?z? ekleyelim.

Biliyorsunuz ben vanilin kullanmay? sevmem, yapabildi?imiz sürece do?al olan?n? kullanmakta fayda var. Evinizde benimki gibi toz vanilya yoksa 1 vanilya çubu?unu al?p, ortadan ikiye ay?r?p içindeki özü s?y?r?p kullanabilirsiniz ya da sulu olan gerçek vanilya özünü –bunu da yapman?n kolay bir yolu var; yak?nda payla??yor olaca??m- kullanabilirsiniz.

Kar???m?m?za eledi?imiz un ve kabartma tozu kar???m?n? ekleyelim. Tüm kar???m homojen bir hale geldi?inde ister büyük bir kek kal?b?na, isterseniz de muffin kaplar?na e?it olacak ?ekilde bölebilirsiniz. Ben sunumu daha sevimli oldu?undan ve porsiyonlamas? daha kolay oldu?undan muffin kaplar?n? tercih ettim.  4’te 3’ü dolu olacak ?ekilde doldurdu?umda toplam 12 adet elde ettim.

Önceden 180 derece olarak ?s?t?lm?? f?r?nda toplam 25 dakikada pi?ti benimkiler. Ancak f?r?ndan f?r?na fark edebilece?i için, eski yöntemlerle kürdan bat?r?p, temiz ç?kana kadar pi?irin.

Ben annemin müthi? portakal kabu?u ?ekerlemesi ve kendi yeti?tirdi?im taze fesle?en yapraklar? ile süsledim. Tad? çok hafif olaca?? için üzerine gene limonla ya da portakalla yapabilece?iniz herhangi bir ?ekerleme ile sunabilirsiniz.

Portakal kabu?u ?ekerlemesi tarifi de yolda.. 🙂