Kumkuat (Kumquat) ?ekerlemesi

 

Ba?l??? görünce bir çok ki?i bu da neyin nesi diyecek, belki de beni yan?lt?p ço?u ki?i ‘ah ben de bununla ne yapabilirim diye dü?ünüyordum’ diyecek.. Her iki ihtimalde de size Kumquat meyvesini anlatmak istiyorum. Kumquat 2 ila 4 metre aras?nda olan bir narenciye a?ac?n?n meyvesi. Aslen Güney Asya ülkelerine ait, ancak buralarda da bilen, ticari olarak piyasaya sunan ya da sadece dekoratif amaçl? evlerinde yeti?tirenler var.

Bizim evin yak?nlar?nda ‘sosyete manav?’ olarak adland?rd???m?z tezgahlarda pahal? denebilecek kadar uçuk rakamlara sat?l?yor. Her yerde göremesem de gözüme çarpan tezgahlar var. Küçük bir gökdelen say?labilecek bir bina da oturuyoruz, ve sevgili kom?um buna inat balkonunda/teras?nda küçük bir orman olu?turdu. Ve oradan toplad?klar?ndan bir ?eyler yapmaya karar verdim.

Ara?t?r?nca bu meyvenin ya? halinin pek tüketildi?ini görmüyorsunuz; ancak bence bir kaç ha?lamadan sonra portakal edas?yla yuvarlayabilirsiniz. Genel olarak ya ?ekerlemesi ya da reçeli yap?l?yor, kokteyllerde süs ve tat vermesi için kullan?l?yor (genelde Martini’de!) ya da kekleri, pastalar? süslüyor. Unutmadan söylemem gerekirki, insanlar a?ac?n? birbirlerine u?ur getirmesi için hediye ediyorlarm??; umar?m hediye alacak kadar ?ansl? olurum 🙂

Uzun ömürlü olmas? ve kendisi ile birkaç tarif birden yaratabilmek için ?ekerlemesini yapt?m..

?ekerlemesi için;

  • 400 gr kumquat
  • 100 gr ?eker
  • 100 gr su
  • ½ çay ka???? vanilya tozu

Reçeli için;

  • 400 gr kumquat
  • 300 gr ?eker
  • 300 gr su

Her iki tarifin de gramlar?n? sizinle payla?mak istedim; hangisini yapmak istedi?inize kendini karar verebilirsiniz.

Yöntemler de?i?medi?i için bir ç?rp? da ikisini de anlatay?m hemen; kumquat do?as? gere?i oldukça asitli bir meyve. Dolay?s? ile kullanmaya ba?lamadan kesin olarak 3 kez kaynam??, çok s?cak suda bekletmelisiniz. Bir kab?n içinde kumquatlar? iyice y?kayarak ba?layal?m.

Daha sonra kaynam?? suyu üzerlerine gelecek kadar dökmeniz yetecektir. Bir anda kumquatlar?n canlan?p, d??ar? atlamaya çal??an bal?klar gibi k?p?rdad?klar?n? göreceksiniz. Bu içindeki asidin, s?cak su ile birle?ti?inde olu?an bir durum; yani her ?ey normal 🙂 30-40 saniye bekletmek yetecektir. Süzüp, bu i?lemi her seferinde yeni ve temiz kaynam?? su ile 2 kez daha yani toplamda 3 kere tekrarlamam?z gerekiyor.

Art?k bir tencereye koydu?umuz su, ?eker ve e?er ?ekerleme yap?yorsan?z vanilya tozunuzu koyup kaynamaya b?rakal?m. Kaynamaya ba?lad??? an kumquatlar? dikkatlice içine koyal?m ve 15 dakika kadar daha kaynamaya b?rakal?m.

Ölçülerden anlayaca??n?z üzere, ?ekerlemede daha az su ve ?eker kar???m? oldu?unda, ?eker daha çabuk koyula?acakt?r. Ancak reçelde oran ayn? gramdaki kumquatlar için daha sulu olacakt?r.

?ekerli su kar???m?nda oda s?cakl???na gelmesini bekleyelim. Daha sonra kaynat?p, steril etti?imiz kavanoza döküp, buzdolab?nda bir sonraki kullan?ma kadar saklayabiliriz.

Yak?nda size deneyip, düzenledi?im Kumquat ?ekerlemeli Antep f?st?kl? mini kek, ya da çikolatal? tariflerimi payla??yor olaca??m; takipte kal?n 🙂