Köfteci ?ükrü Usta – Bostanc?

 Fark ettim ki uzun zamand?r i? yo?unlu?undan ‘ne gezmi?im ne görmü?üm’ 🙂 K??a inat geçen ?u bahar günlerini kaç?rmadan, d??arda oturman?n keyfine varabilmeniz için bir esnaf restoran?n? daha sizin için ke?fedip yazmaya karar verdim.

Bir köfteci hayal edin ki, 1972’den beri ustas? ve lezzeti de?i?memi?, kom?ular?n?n aksine para kazanma h?rs? ile kalitesini bozmam??, mini minnac?k giri? kat?na sadece kendisi kadar üst kat eklemi?, duvarlar? ‘güya’ sosyete ya da ünlü ki?ilerin ak?amdan kalma foto?raflar? yerine Atatürk’ün çe?it çe?it foto?raf ve posterleri as?lm?? olan.. ??te buras? ?ükrü Usta’n?n yeri.

Bostanc?’da Ba?dat Caddesi’nin ba?lang?c? say?labilecek noktada, k?rm?z? tabelas?n? mutlaka göreceksiniz; görmekle kalmay?n, bo? yer bulabilirseniz hemen girip oturun ve söyleyin yemekleri.

K???n i?kembe çorbas?n? da menüsüne katmaya haz?rlanan –ancak san?r?m sadece Sal? ve Cumartesi günleri olacakm??- bu lokantada tabii ki ?i?lerin yan?nda köfte ?smarlaman?z? ?iddetle tavsiye ediyorum. Ad? zincirlerle ünlenmi? bir çok yere göre kat kat daha lezzetli, ve kesinlikle lastik yiyormu? hissi vermeyen bu köfteler ba?ar?l?. Tabakta mis gibi mevsim domatesi ve bol tereya?l? pilav ile servis ediliyor. ?sterseniz yan?na ac? salça da ekletebilirsiniz.

?i?, köfte hepsi lezzetli ancak beni en çok ?a??rtan piyaz oldu. Alt taraf? fasulye diyeceksiniz ki ben hiç sevmem, bal m? kat?lm?? ?slat?rken, ba?ka gizli bir malzeme mi eklenmi? bilemedim ancak o tad? unutam?yorum. Hani baz? yerlerde zeytinya??n?, sirkesini koyars?n ama masadaki tuz bitene kadar lezzeti yerine gelmez ya, i?te onu unutun; bu bamba?ka. San?r?m bir di?er nedeni Erzincan fasulyesi olmas?.

Benim ve e?im için bir köfteci klasi?i olan Kemal Pa?a tatl?s?n? da istemesek olmazd?. Tad? yerindeydi ama köfte ve piyaz? kadar övmem yerinde olmayacak. Tüm bunlar?n önüne geçen ve tekrar gelmemi garantileyecek unsurlar ise gözünüzün önünde pi?en etler ve güler yüzdü.