Kestaneli ve Naneli Pilav

Eskiden, sokaklar daha sakin insanlar daha insanc?lken, aylar öncesinden Y?lba?? gecesi programlar?ndan en e?lenceli olan? seçilirdi. ?imdilerde etraf?mdaki ço?u ki?inin ya evde olduklar?n?,  ya da küçük bir yerde kapal? grup olarak topland?klar?n? duyuyorum. E?er siz de evinizde davet verecekseniz, bu pilav? bütün Hindinizin yan?na ya da dana et güveç, kuzu incik gibi et yemekleri ile servis edebilirsiniz.

Bildi?iniz iç pilavlar kadar baharatl? ve ya?l? olan bir tarif de?il bu; sadece so?an ve kestane ile yap?lm??, bembeyaz ve tane tane mis gibi bir pilav.

  • 350 gr pirinç
  • 360 gr kabuklu kestane
  • 1 büyük kuru so?an
  • 2 yemek ka???? zeytinya??
  • 1 yemek ka???? tereya??
  • 350 ml sebze suyu
  • 30 gr Parmesan Peyniri
  • Taze nane
  • Tuz ve Karabiber

 

Pilav? yapmadan 1-2 saat önce pirinçlerimi ha?lamay? seviyorum; ancak normalde hep üzerine tuz serpip kaynar suyla ha?larken, bu sefer tuz koymadan gene kaynar su ile ha?lad?m.

Pirinçler fazla ni?astalar?n? at?p, birazc?k yumu?arken biz de kestanelerimizi ha?layabiliriz. Asl?nda kestane pi?irmenin farkl? bir kaç yolu var. Bu tarif için uygulayaca??m?z ise kolay ve h?zl?. Öncelikle kestanelerimizin üzerine foto?raftaki gibi geni? X ?eklinde b?çak ile yaral?m. Çok dibe inmemenizde fayda var; yoksa ha?land?ktan sonra kabuklar? ay?r?rken paramparça olabilirler.

??aretledi?imiz kestanelerimizin üzerine gelecek kadar so?uk su koyup, ate?te kaynamaya b?rakal?m. Kaynad??? an alt?n? k?s?p yakla??k 3 dakika kadar, fokurdamaya b?rakal?m. 3 dakikan?n sonunda alt?n? kapat?p, ayn? suyun içinde bir 3 dakika kadar bekletelim. Dikkat edilmesi gereken ve en çok hata yap?lan k?s?m buras?. Kestanelerimizi kesinlikle süzmüyoruz! Elinize eldiven geçirmenizde fayda var, çünkü hali haz?rda s?caklarken kabuklar?n? soyuyor olaca??z. E?er süzüp, ?l?nmalar?n? hatta so?umalar?n? beklersek kabuklar? üzerine yap??acak ve parçalamadan ay?rmak mümkün olmayacak. Tek tek s?cak sudan al?p, s?ras?yla tüm kestaneleri soyal?m.

Minik bir f?r?n kab?m?za ya?l? ka??t koyup, zar ?eklinde incecik do?rad???m?z so?anlar?m?z?, kestaneleri, zeytinya??n?n tamam?n? ve 1 çay ka???? kadar tuzu yerle?tirelim. Haz?r eldivenler elinizdeyken kar???m? homojen yay?lacak ?ekilde ellerimizle harmanlayal?m. 200 derecelik önceden ?s?t?lm?? olan f?r?nda, so?anlar yumu?ay?p, sararana kadar pi?meye b?rakal?m. Ben kestaneleri bütün olarak ç?karm?? olsam da pilav?n içinde e?it da??labilmeleri ve çatala rahat gelmeleri için biraz ufaltt?m. Ancak hala belli olacak kadar ufaklar!

Art?k pirinçlerimizi süzüp tereya??n? k?zd?rd???m?z tenceremizde, klasik pilav pi?irme yöntemi ile pi?irelim. Ben önceden ?slatt???m için 1-1 ölçü kullan?yorum; sizin ?slatma zaman?n?z olmad?ysa ya da unuttuysan?z 1-2 ölçüyü kullan?n. Pilav?m?z pi?ince demlenmeden hemen tüm peyniri içine kat?p, iyice kar??t?ral?m. Parmesan peyniri eridikçe kremams? bir k?vam olu?tu?unu göreceksiniz; Risotto’ya benziyor de?il mi? 🙂

Art?k pi?en pilav?m?z ile so?anl? kestane kar???m?n? bir f?r?n kab?nda kar??t?rabiliriz. E?er hemen servis etmeyecekseniz, kar???m?n a?z?n? kapat?p, daha sonra ?s?tmak üzere dolapta saklayabilirsiniz. O anda servis edecekler de hala s?cak olan f?r?nda, pilav?n üzeri biraz k?zar?p, lezzetler birbirine kar??acak kadar tutabilirler.

Üzerinde taze nane yapraklar?, ya da isterseniz taze adaçay? yapraklar? ile servis edebilirsiniz.