Karnabahar Çorbas?

 

‘Gene mi karnabahar’ diyenlerinizi duyabiliyorum 🙂 Ancaaak havalar sonunda(!) karl? ve her yer bembeyazken, bir çok i? yeri ve okul tatildeyken, evde ö?len yeme?i keyfinde çorbadan ba?ka bir ?ey dü?ünemem. Bembeyaz manzarama bembeyaz bir çorba yak???r diyerek, pekte sevmedi?im, ancak bu sene nedense mutfa??mdan ç?karmad???m karnabaharla yapt???m bu sebzeli çorbaya bay?lacaks?n?z!

Beni takip edenler bilirsiniz ki neredeyse bu kadar iddial? konu?tu?um tarif yoktur; ancak bu çorba hem sa?l?kl? hem de çok lezzetli!

  • 1 adet küçük çiçek karnabahar
  • 1 adet kuru so?an
  • 1 adet büyük havuç
  • 2 dal kereviz sap?
  • 2 yemek ka???? ince k?y?lm?? maydanoz
  • 1.8 – 2 lt tavuk suyu ya da sebze suyu
  • 90 gr un
  • 235 ml süt
  • 40 gr tereya?

 

Karnabahar?m?z? minik çiçekler olu?turup, bol so?uk suyun içinde temizlenmeye b?rakal?m ve di?er sebzelerimizi haz?rlamaya geçelim.

Sebzelerimizin çabuk pi?mesini istedi?imizden ve çorbay? blender’dan geçirmeyece?imiz için, parçalar?n ka???a ayn? anda rahatl?kla s??abilece?i boyutta keselim. Foto?rafta da gördü?ünüz gibi, büyüklükler pi?me yap?s?na göre neredeyse ayn? boyda ve incelikte kesilmi?.

Tereya??m?z?n 5 gram?n? tenceremizde eritip, ince k?yd???m?z so?an, havuç ve kereviz sap?m?z? ekleyelim. Ate?in orta ate?te olmas? ve sürekli kontrolümüzde olmas? önemli. Çok ince olduklar? için renk almalar? daha kolay olacakt?r. 5 dakika kadar kendi hallerinde yumu?ad?klar?nda, minik çiçekler halinde do?rad???m?z karnabaharlar?m?z? sudan süzüp, tenceremize ekleyebiliriz.

Karnabaharlar?m?za da biraz renk verdikten sonra, ate?imizi k?s??a getirip, kapa??n? kapatabiliriz. 3 dakika kadar kendi buharlar?nda pi?en sebzelerimize tavuk suyu ya da sebze suyu ekleyebiliriz. Suyumuzun kaynam?? olmas? gerekti?ini tabii ki unutmuyoruz de?il mi? 🙂 Evde ne tavuk suyu ne de sebze suyu yok diyenler, hiiç fark etmez; normal kaynam?? su ekleyin gitsin çünkü o hali ile bile çok lezzetli olacak.

Sebzelerimiz k?s?k ate?te, hafiften fokurday?p pi?erken biz de ‘Beyaz Sos’umuzu haz?rlayabiliriz. Beyaz sos nedir diyenler; hafif be?amel sos! Frans?zlar buna beyaz sos diyorlar; tüm malzemeler beyaz ve renk vermeden pi?iriyoruz da ondan.

Çorbam?zda topaklanma olmamas? için, ve düzeltmek için blender gibi bir kurtar?c?m?z da olmayaca?? için size farkl? bir yol gösterece?im. Oda s?cakl???ndaki sütü bir kaseye dökelim ve üzerine tuz ve unun tamam?n? ekleyelim. Homojen bir k?vam edene kadar ç?rpmam?z gerekiyor. Bu s?rada küçük bir sos tenceresinde tereya??m?z?n tamam?n? eritelim. Erimi? olan ya??m?za süt ve un kar???m?z?n tamam?n? ekleyip, k?s?k ate?te k?vam elde edip, un kokusu ç?kana kadar pi?irmeye devam edelim. Bildi?iniz be?amel sos gibi koyu olmayacakt?r, çünkü süt oran? normale göre daha fazla.

Art?k kaynayan ve sebzeleri pi?mi? olan çorbam?za, beyaz sosumuzu ekleyebiliriz. Bir yandan eklerken bir yandan çorbay? kar??t?rmaya devam edelim ve 3 dakika daha kaynamaya b?rakal?m. Çorban?n k?vam?n?n artt???n? ve koyula?t???n? göreceksiniz.

Servis etmeden önce ince k?y?lm?? maydanoz ile servis etmenizi öneririm; hem çorbaya bir renk kat?p, hem de tazelik verecektir.