?ncir Reçeli

?ncirin son günleri ya?an?rken, onu tüm lezzeti ile k?? ay? boyunca da yemeye devam edebilmek isteyenlere duyurulur.. 🙂 Çok kolay ve az?c?k malzeme ile yap?lan reçellerimize bir yenisini daha ekleyeyim dedim.

Bu yaz?n modas? Yunanistan gezilerinden birinde can?m P bana ‘My Greek Cooker Book’ ad? alt?nda ?irin mi ?irin bir kitap getirmi?. ?ans bu ya kitab? açar açmaz kar??ma ilk ç?kan tarif ?ncir Reçeli oldu; eh bana da biraz ekle biraz ç?kar yaparak uygulamak kald?.

  • 1 kg incir – orta yumu?akl?kta olanlardan
  • 400 gr ?eker
  • 2-5 adet karanfil
  • 1 adet çubuk tarç?n
  • 1 adet büyük limonun suyu ve kabuklar?

?ncirin art?k yumu?am?? olanlar?, iyice ?ekerlenmi? olup kabuklar?ndan ay?rmak çok güç oluyor. Ben bu nedenle orta yumu?akl?ktakileri hem yemek hem de reçel yapmak için tercih ediyorum.

?ncirlerimizi kabuklar?ndan ay?r?p, bir kase içinde ellerimizle ezerek, belki biraz s?karak parçalayal?m. Stres atmak içinde harika bir yöntem; ?u s?ra sizi sinir edeni dü?ünün, ba?lay?n avuçlar?n?zda ezmeye. 🙂 E?er reçelinizde iri parçalar? seviyorsan?z, püre haline getirmemeye dikkat edelim. Ezilmi? incirlerimizi 1 saat kadar buzdolab?nda tutal?m.

Bu esnada bir tencere ölçtü?ümüz ?ekeri, limon kabuklar?n? ve suyunu, karanfil ve çubuk tarç?n? koyal?m. E?er karanfil tad?n?n bask?nl???n? hissetmek istemiyorsan?z, miktar? azaltabilirsiniz. Ve daha sonra reçel kar???m?ndan tek tek ay?klamaya ü?enecekseniz, küçük bir limon filesine ya da tülbent içine ba?lay?n ve kar???ma o ?ekilde ekleyin.

Haz?r olan incirlerimizi de ?ekerli kar???ma ekleyip, çok k?s?k ate?te ?eker tamamen çözülene, ve kar???m?n fokurdamaya ba?layana kadar pi?irin. Reçel k?vam?n?n olup olmad???n?, bir ka??k yard?m? ile anlayabilirsiniz. ?öyle ki; bir ka????n ucuna hafifçe suyundan al?n, ve temiz ve aç?k renk bir taba?a damlat?n. Taba?? yan çevirdi?inizde a?dalanm?? gibi a??r a??r ak?yorsa olmu? demektir. Yok su gibi hemencecik ak?p gittiyse 5-10 dakika daha kaynatmakta fayda var.

Önceden kaynar suda y?kay?p, steril etti?imiz cam kavanozlar?m?za bo?alt?p, 1 gece kadar tamamen so?umas?n? bekleyelim.

Ertesi sabah ise kapaklar?n? kapat?p, kilerimize kald?ral?m. Ya da benim gibi sevdiklerinizi mutlu etmek için süslü bir kap yap?p, da??t?n 🙂