Gusto Osteria – Roma – ?talya

Hem Avrupa’da keyif yapmak hem de uygun ama inan?lmaz lezzetli yemekler tatmak istiyorum diyorsan?z, bu yaz?y? kesinlikle okuman?z gerekiyor.

Yak?n arkada?lar?m?zla yapt???m?z bir Roma seyahatinde grupta ço?unluk yemek merakl?lar?ndan olu?uyordu; önceden ara?t?rmalar yap?lm?? hangi gün hangi ö?ün nerede yemek yiyece?imiz neredeyse belliydi. Art?k sizin de az çok anlayaca??n?z gibi al??veri?, tarihi eser merak?m çok yok. Benim için günün program? yemek ve restoran seçimlerine göre ?ekillenir. Hangi bölgede yemek yiyeceksek o gün o bölgenin sokaklar? gezilir.

Gruptan bir arkada??m daha önce bulunmu? bu mekanda ve unutamam??. Klasik bir Roma unsuru olan dar sokaklar?n geni? avlulara aç?lmas? kli?esini ya?arken, gene çok geni? say?lmayacak bir soka??n, Via della Frezza’n?n ortas?nda belirdi bu ??k mekan. Kald?r?m kenar?na at?lm?? masalar?, içinin rahat ama ‘cozy’ dekorasyonu ile insan? mutlu eden bir havas? var.

Restoran kadar lüks de?il, ama trattoria gibi de klasik tatlar? bulam?yorsunuz burada. Geni? bir peynir, ve kuru et menüsü var. Foto?rafta gördü?ünüz sadece peynir k?sm?. Böyle olunca da ana yemek yerine ortaya hem so?uk peynir ve kuru et taba??, ard?ndan ara s?caklar almaya karar verdik.

Bu sokaktaki tek sesi d??ar?daki masalar ve kap?n?n önünde sigara içmek için ellerinde içkisi ile e?lenen insanlar yap?yor.

Tam kar??s?nda merakl?lar?n?n be?enebilece?i çok ??k ve orijinal parçalar satan kocaman bir dekorasyon ma?azas? var; gündüz gezmenizi öneririm.

Vee ba?l?yor ziyafet; so?utulmu? ‘Croere – Barbera D’alba’ ?arab?m?z (20 Euro) geliyor. Ard?ndan menüden seçti?imiz kar???k peynir ve kuru et tabaklar? geliyor. Tabaklar? görünce beni en çok mutlu eden peynir taba??n?n, can?m ülkemde moda olan karmakar???k otlar, kurutulmu? meyveler ve kuruyemi?ler e?li?inde dilimlenmi? olarak gelmeyi?i; k?sacas? çok sade! Ortas?nda iki çe?it reçel konmu? ve tüm peynirler bütün halde geliyor. Peynirler çok lezzetli yanlar?na ek bir lezzet koyma ya da taba?? büyükmü? gibi gösterme çabas? yok. Et taba?? da ayn? ?ekilde sade..

Ard?ndan Caprese salatas? (11 Euro) geliyor; mozzerella peyniri süt renginde ve inan?lmaz lezzetli. Gerçekten süt içiyor gibi hissediyor insan?; taptaze!

Güzel ve keyifli muhabbetimize ara s?caklar ile devam ediyoruz. Kalamar ?zgara (18 Euro) geliyor. Bu nas?l bir lezzet! Pamuk gibi karidesi taze ve ?s?rmaya bile gerek kalm?yor; sanki eriyor insan?n a?z?nda. Asl?nda bu menüde ana yemek olarak geçiyor ancak biz onu ortaya söyledik. Ard?ndan Somon Carpaccio’muz (11 Euro) da gelince sipari?ler tamamlan?yor.

Toplam hesap 102 Euro geliyor; peynir ve kuru et çe?itleri seçti?imiz en pahal? kalemlerdi san?r?m. ?imdi bu mu uygun diyorsun diyebilirsiniz; ancak bu kadar kaliteli ve lezzetli yemeye ?stanbul’da tabak ba?? 45-50 TL al?yorlar. En önemli nokta da bu iyi yemek, iyi servis diye kaz?klan?yoruz; Roma gibi bir yerde her?ey can?m yurduma göre daha uygun.

4 ki?i için inan?n çok doyurucu oldu bu sipari?ler. Ama arzu ederseniz ana yemeklerinde vejeterjan, bal?k, et, tavuk ve de?i?ik soslarla haz?rlanm?? makarna ve risotto çe?itleri bulabilirsiniz.

Biz bu tatilimizde hem ak?am hem de ö?le servisinde orada bulunduk, rezervasyon da yapt?rmad?k. Ama ben garanticiyim diyorsan?z +39 06 32 11 14 82 numaral? telefondan arayabilirsiniz, gitmeden de daha detayl? incelemek ya da di?er ?ube ya da ?arap barlar? hakk?nda bilgi almak isterseniz www.gusto.it resmi internet sitesini incelemenizi tavsiye ederim.