Frambuazl? ve Bu?day Unlu Muffin

 

Haberler, gazeteler, sosyal medya ‘sa?l?kl? beslenme’ konular? ile bo?u?uyor. Neredeyse art?k her kafadan farkl? bir ses ç?kmaya ba?lad?; birisi pekmezi a?z?n?za sürmeyin derken, di?eri her gün 1 tatl? ka???? mutlaka tüketilmeli diyor. Kilo ve sa?l?k problemleri gittikçe artan yurdum insan? da ne yapaca??n? san?r?m ?a??rd?. Her ki?inin kendine ait bir metabolizma sistemi varken, kal?plar içine sokulabilecek bir tarif ya da yol oldu?una inanm?yorum.

Bu nedenle gönül rahatl??? ile esmer ?eker, bu?day unu, kaliteli zeytinya??, kefir ve yumurtas?z yapm?? oldu?um bu kekleri hüplettim, sizinle de payla?mak istedim. 🙂

12 adet muffin için;

  • 280 gr bu?day unu
  • 165 gr kahverengi ?eker
  • 1 tutam tuz
  • 1 çay ka???? kabartma tozu
  • ½ çay ka???? karbonat
  • ½ çay ka???? tarç?n
  • 135 gr donmu? ya da taze frambuaz / bö?ürtlen
  • 1 çay ka???? vanilya pudras?
  • 80 ml kaliteli, asidi dü?ük zeytinya??
  • 330 ml kefir

 

Tarifi ve yap?m? oldukça basit; kek yap?m?n?n temel kurallar?ndan hiç bir fark? yok asl?nda. Kuru malzemeleri ve ?slak malzemeleri bir araya getir, f?r?na gönder. Tabii ki tarifi böyle vermeyece?im. 🙂

Geni? bir kar??t?rma kab?nda un, ?eker, tuz, karbonat, kabartma tozu, tarç?n ve vanilya tozunu kar??t?ral?m. Bu kar???ma daha sonra frambuaz?m? ekleyip, meyveleri çok da??tmamaya özen göstererek harmanlayal?m. Bu mevsim tazesini bulmak mümkün olmayaca?? için (biliyorum büyük marketlerde var ancak mevsiminin meyvesi de?il) güvendi?im bir markan?n dondurulmu? halini tercih ediyorum. E?er evinizde frambuaz de?il de bö?ürtlen varsa hiç çekinmeyin kullan?n gitsin.

Ba?ka bir kapta ise zeytinya?? ve kefirimizi homojen bir görüntü elde edene kadar kar??t?ral?m.

Art?k s?ra geldi, kuru ve ?slak malzemeleri bir araya getirmeye. Bu noktada elektrikli bir kar??t?r?c? kullanm?yorum. Bunun nedeni ise içindeki yumu?ac?k meyvelerin tamamen püre haline gelmesini istemiyorum. Bu nedenle sab?rla silgi spatula ile kar??t?rd?m.

Böyle kar??t?rm?? olsak bile kekin hamurunun  pembe bir renk ald???n? göreceksiniz. Art?k buna engel olmak mümkün de?il; yok asl?nda mümkün. E?er ‘Ben frambuazlar?m? tane tane görmek istiyorum’ diyorsan?z, tüm malzemeleri kar??t?rd?ktan sonra ya hamura en son meyve tanelerini ekleyin, ya da bütün olarak muffin kaplar?na doldurdu?unuz hamurlar?n içine gömün.

Muffin kaplar?na uygun ka??tlar? yerle?tirdikten sonra, her birine dolu dolu neredeyse 1 buçuk yemek ka???? ekleyelim. Tüm kaplar?n a?z?na kadar doldu?unu göreceksiniz, merak etmeyin ta?ma olmayacak. Üzerlerine isterseniz her birine 1/2 çay ka???? olacak ?ekilde tarç?nl? ?eker kar???m?ndan serpebilirsiniz. Bu kar???m?n oranlar?n? daha önceki tariflerimden bulabilirsiniz.

Önceden ?s?t?lm?? olan 210 derecelik f?r?nda yakla??k 20 dakika kadar pi?meye b?rakal?m. Klasik test için kürdan bat?r?p, temiz ç?kt???nda ise pi?me tamamlanm?? demektir. ?ster f?r?ndan ç?kar ç?kmaz, tereya?? ile isterseniz de oda s?cakl???na gelince servis edin. 🙂