F?r?nlanm?? Sar?msakl? ve Sa?l?kl? Sezar Sosu

?sim bulabilmek için yap?m?ndan daha çok u?ra?t???m bir tarif daha 🙂 Sezar sos deyip geçmeden, dikkatinizi çekebilmem önemli zira! Sezar sos genel olarak yumurta + bol ya? yani mayonez taban?ndan olu?turulmu?, bol peynirli, a??r ve pi?memi? bir sos. Dolay?s? ile beslenmesine dikkat etmek durumunda olanlar?n tercih etti?i bir sos olam?yor. Art?k daha lezzetli ve daha sa?l?kl? hali ile içiniz rahat olabilir.

180 ml için;

  • 1 ba? sar?msak
  • 65 ml zeytinya??
  • 1 limonun suyu
  • 1 yemek ka???? kapari
  • 2 adet ançüez filetosu
  • 2 çay ka???? Dijon hardal?
  • ½ çay ka???? tuz

 

?lk olarak zaman alaca??ndan sar?msa??m?z ile ilgili haz?rl?klar?m?z? yapal?m. 1 orta boy bütün halindeki sar?msa??m?z?n, sap k?sm?ndan 1-2 milim kadar ya da foto?rafta gördü?ünüz ?ekilde keselim. Bunu yapmam?z?n sebebi, f?r?ndaki ?s?n?n hemen içine i?leyip, rahatça ç?kartabilmemiz.

Alüminyum folyo içerisine sar?msa??n kesik k?sm? yukar? bakacak ?ekilde oturtup, yukar?da ölçüsünü vermi? oldu?um zeytinya??ndan 1 yemek ka???? kadar?n? üzerine döküp, tuzu serpelim. A?z?n? s?k?ca kapad???m?z bohçay?, önceden ?s?t?lm?? olan 200 derecelik f?r?nda 20 – 30 dakika kadar tutmam?z yeterli olacakt?r.

Olup olmad???n?, dikkatlice a?z?n? açt???n?z folyonun içindeki –içi buhar dolaca?? için kendinizi yakmamaya ve mümkünse bir eldiven giymeye özen gösterin- sar?msaklara bir b?çak bat?rabilirsiniz. Pi?tiklerinde yuvalar?ndan rahatl?kla ç?kacaklar.

Bundan sonras? çok kolay olacak; minik bir blender’a geri kalan tüm malzemeleri, f?r?nlanm?? ve mis gibi kokan sar?msaklar? da koyal?m. Kar???m homojen ve koyu bir k?vam olana kadar kar??t?rmaya devam edelim. Tad?n? bu noktada kontrol etmeniz gerekebilir, e?er sos sizin için az tuzluysa biraz ekleyip, gene kar??t?rabilirsiniz.

Art?k sosumuz haz?r; hava almayan bir kapta 2 haftaya kadar saklayabilirsiniz. ?çinde çi? herhangi bir malzeme olmad??? için tad? da kokusu da de?i?meyecektir. Madem sosumuz de?i?ik, salata malzemesinde de de?i?iklik yap?p endiv ya da karalahana yapraklar? ile servis yapabiliriz 🙂