Ev Yap?m? Nutella

The Kitchn'?n tarifinden uyarlanm??t?r.

Ekmek tarifim kadar, içinde yer alan ‘Ev Yap?m? Nutella’ cümlesi de çok ilgi çekti. ?steklere, gelen e-postalara dayanamay?p çok vakit geçmeden payla??p, sizi mutlu etmek istedim. Ben her ne kadar ?eker ve haz?r g?dalar? sevmesem de, bir türlü Nutella sevdamdan vazgeçemedim. E?im, beni seneler önce daha da mutlu edebilmek için, pahal? hediyeler yerine Nutella alarak bunu ba?arabilece?ini ö?renmi?ti. Hatta mutfa??mda, eskiden içi dolu olan ?imdi i?e dekoratif amaçl? kulland???m 5 kg’l?k kutumu hala saklar?m 🙂

Ancak bunun da içinde yapay koruma maddeleri olmayan?n? evde yapmam gerekiyordu. Farkl? bir çok reçete, makale, kitap derken yapmas? da yemesi de çok keyifli olan bir tarif olu?tu. Yapmas?n?n keyfini, denerken anlayacaks?n?z; evi saran f?nd?k kokusundan daha güzel bir ?ey olabilir mi? 🙂

240 gr için;

  • 130 gr f?nd?k
  • 26 gr kakao tozu
  • 80 gr pudra ?ekeri
  • ¾ çay ka???? vanilya özütü ya da pudras?/tozu
  • ¼ çay ka???? tuz
  • 2 yemek ka???? f?nd?k ya??

 

Malzemelerimiz asl?nda her zaman evimizde olanlar de?il mi? En az?ndan kek pasta i?leri ile ilgilenenlerin evlerinde olanlar J F?nd?k ya?? diye bahsetti?im, k?zartmaya da kulland?klar? canola de?il. Zeytinya??n?n ekstra s?zma (virgin) olan? gibi, f?nd?k ya?lar?n?n da virgin olanlar?n? tercih etmeniz gerekiyor. Bu ya?lar boyutta küçük, cepte de biraz a??r olabiliyor. Ancak en sa?l?kl? ya?lar bunlar; içerdikleri Omega – 3 gibi destekler var.

Kabuksuz f?nd?k kullanmam?z gerekiyor; e?er sizinkiler kabuklu ise biraz s?cak suda bekletip, ç?kar?n. Böylece h?zl?ca kabuklar? soyulacakt?r. Kuru bir tavan?n alt?n? aç?p, iyice ?s?tal?m. Daha sonra bütün f?nd?klar?m?z? epey renk alana kadar kavural?m. Is?nd?kça f?nd?klar?n kendi ya??n?n ç?kt???n?, ve eve kendi ya??nda kavrulmu? f?nd?k kokusunun yay?ld???n? göreceksiniz. Ancak bu daha hiçbir ?ey 🙂

F?nd?klar?m?z haz?r oldu?unda, tamamen so?umas?na izin vermeden mikserimizin içine atal?m. Uzun uzun f?nd?klar?, tereya?? gibi bir k?vam gelene kadar çekmemiz gerekiyor; ki bu yakla??k 3-4 dakika kadar sürebiliyor. Size s?k s?k oldu mu diye bakman?z? tavsiye ederim. Yok yanl?? anlamay?n, beklenmedik bir ?ey olabilir diye de?il; kokusunu duyabilmeniz için. Ben bu ?ekilde de, içine kakao katmadan s?rf pudra ?ekerini ekleyip f?nd?k ezmesi niyetine yiyebilirim. Ancak ?imdi devam etmem gerekiyor 🙂

Foto?raflar?n sonuncusundaki gibi bir k?vam elde etti?inde oldu demektir; art?k di?er tüm kuru malzemelerimizi ekleyebiliriz. Mikseri çal??t?rmadan bir ka??k yard?m? ile önce malzemeleri yedirmeyi tercih ettim, çokta gerekli olmamas?na ra?men.

Bu i?lemin sonunda koyu bir k?vam olu?tu?unu görece?iz, ve ya?? ekleme zaman? geldi?ini anlayabiliriz. E?er ya? eklemek istemiyorum daha fazla diyorsan?z, tercih sizin. Daha koyu bir k?vam ile de rahatl?kla kullanabilirsiniz. Ancak ben biraz daha ak??kan sevdi?im ve f?nd?k ya??n?n kataca?? aromay? sevdi?im için ekledim.

Temiz bir kavanoza koyup, buzdolab?n?zda 2 haftaya kadar saklayabilirsiniz. Asl?nda bakarsan?z içinde süt ürünü yok bozulacak, ancak bence bekledikçe tazeli?ini yitiriyor. Kahvalt?ya daha çok misafiriniz gelmeye ba?layacak, buna emin olabilirsiniz 🙂 Acaba bu nutellay? sürüp, afiyetle yiyebilece?iniz kolay bir krep tarifi mi haz?rlasam?

Not: San?r?m ?u ana kadarkiler içinde en çok gülücük koydu?um yaz? bu oldu!