Ev Yap?m? Badem Sütü

E?imin yo?un spor program? ve süte olan laktoz intolerans? beni bu tarifi evde uygulamaya yönlendirdi. New York’ta rahatl?kla her markette bulabiliyorduk, ancak san?r?m evde yap?lm?? do?al olan? en makbulü. Bunun yan? s?ra içerdi?i lif, protein, magnezyum aç?s?ndan inek sütüne iyi bir alternatif olarak kabul ediliyor veganlar taraf?ndan. Denemenizi tavsiye ederim; lezzetli ve sa?l?kl?. Tabii ki badem sütü ile haz?rlayabilece?iniz tarifleri yak?nda yay?nlayaca??m. 🙂

  • 150 gr taze badem
  • 700 ml içme suyu
  • ¼ çay ka???? do?al vanilya tozu

Kavrulmam??, taze ve kabuklu bademlerimizi tercihen bir gece önceden iyi suda ?slatal?m. Böylece ertesi güne kabuklar? çok rahat ?ekilde soyuluyor olacak. Geceden ?slatma ?ans?n?z olmad?ysa en az 6-7 saat bekletmeyi unutmay?n. ‘Manikürümü hiç bozamam’ diyenlerdenseniz, art?k soyulmu? haz?r olanlar? da var. 🙂 Ben nedense söz konusu yemek olunca, her detay? kendim haz?rlamay? seviyorum.

Kabuklar? soyulmu? bademleri, suyu ve do?al vanilya tozunu (herkes bunu bembeyaz haz?r vanilin ile kar??t?r?yor, ancak alakas? yok) blender ya da mikser içine koyup, bembeyaz bir görüntü elde edene ve tüm bademler parçalanana kadar çekelim.

Bembeyaz süt görünümünü elde ettik; ancak pütürleri yok etmek için peynir süzme mendillerinden ya da tülbentten geçirmemiz gerekiyor. Tülbentten geçirdi?inizde bolca k?y?lm?? badem kald???n? göreceksiniz. Ben ?imdilik onlara k?y?p atamad?m; ilerleyen günlerde bir ke?kül ya da bademli herhangi bir tarif için kullan?p, deneyece?im. ??e yararsa tabii ki sizinle burada da payla?aca??m.

Sütümüzü kapal? bir kavanozda uzun süre saklayabilirsiniz, hem de buzdolab?nda durmak zorunda de?il. Siz so?uk içmeyi istiyorsan?z, o ba?ka. Bir de tad? tatl? olmuyor; e?er siz biraz tatland?rmak istiyorsan?z blender’?n içine 2 adet çekirde?i ç?kar?lm?? hurma ya da 1-2 tatl? ka???? agave veya akçaa?aç ?urubu katabilirsiniz. Biz minimum kalori almak istedi?imiz için vanilyan?n aromas? ile idare etmek zorunday?z. 🙂

Bunun yan? s?ra içine muz, çilek, ba?ka yemi?ler kat?p misafirlerinize bol buzlu içecekler haz?rlayabilirsiniz.