Deniz K?z? Bal?kç?s? – Yal?kavak – Bodrum

Tüm k???n yorgunlu?u, s?k?nt? ve stresini kafam? denize sokana kadar atam?yorum. Sanki o bütün senenin bitkinli?i ‘cos’ diye ses ç?kar?p yok oluyor. Bebekli?imden beri gitmeye al??t???m Bodrum’um burnumda tütmü?. Ben Bodrum’un t?k?? t?k?? sahillerini, ak?am üzeri bikinilerle, ellerde içki tepinmelerini bilmem, sevmem de!

Hayal meyal hat?rlad???m ?udur ki, bizim köye –Gündo?an- yol olmad??? için babam kumsaldan araban?n bir taraf? neredeyse suyun içinde giderek ula??rd?. Çok mutluyum ki eski halini nispeten hat?rlatan bir havas? hala var, di?erlerine nazaran. Tatl?, güler yüzlü, basma etekli köylü kad?nlar?, inekleri, kokular? çocuklu?umu ve o huzurlu günleri hat?rlat?yor.

Köyümüze en yak?n, ve ailecek gitmeyi sevdi?imiz bir di?er köy ise Yal?kavak. Gene çocuklu?umdan beri gördü?üm Murat Abi’ye u?ramadan da sezon ba?lad? say?lmaz benim için. Eskiden Yal?kavak’?n içinde ba?ka bir restoranda çal??an Murat Abi, deniz k?y?s?ndaki ‘Deniz K?z?’ nda çal??maya ba?lad?. ?yi ki de yapt?!

Manzaras?ndan m? ba?lasam, lezzetli ve bol çe?itli mezelerden mi bilemedim. En iyisi öncelikle ?u foto?raf? size göstereyim; siz de hayal ededurun okurken.

Deniz kenar?ndaki bu masalarda hafta içi bile yer bulabilmek için bir gün önce rezervasyon yapt?rmal?s?n?z; 2052 385 2600.

Günü bat?rmak ve ay?n do?u?unu sadece denize vuran minik dalgalar?n sesi ile izlemek için lütfen gidin; sonra da kendinizi Murat Abi’nin güvenli kollar?na b?rak?n. O da donats?n masan?z?.

Rak?-bal?k sofras?nda vazgeçemedi?im mezeler vard?r; köpo?lu, deniz börülcesi, kabak çiçe?i dolmas?. S?ra da iste pi?mi? uskumru. Soya sosu ile servis ediliyor; öyle lezzetli oluyor ki bal?klar bitince taba?? göndermeden ?amad?ra için ekmekleri dolduruyorum içine. Olmazsa olmazlardan biri de ?zgara ahtapottur. Her yer bunu güzel yapamasa da bildi?imiz yerlerde yemeyi ihmal etmeyiz; ki buras? tam yeri!

Bir anda masaya ba?ka bir meze taba?? geliyor; ‘Tad?ml?k yapt?rd?m sizin için’ diyen samimi bir ses. Asma yapra??na sar?l? levrek. Asl?nda lezzetli bir meze ya da yemek bu kadar basit olmal?. ?imdi moda ya; garip garip bin tane farkl? lezzeti birle?tirip, eksantrik isimler takmak. Mangalda pi?en asma yapra??n?n isli kokusu, ve içinde sulu mu sulu sadece tuz ekilmi? pamuk levrek; ba?ka bir?eye pekte gerek yok.

Ana yeme?e geçelim diyoruz; ancak bu ara pek çe?itli bal?klar yok. Deniz levre?i ya da barbun en garanti seçenek olacakt?r. Eklemek isterim ki ne 20 cm’in alt?nda lüferi, dolay?s?yla yavrusu çinekopu, ya da sar?kanat? bulamazs?n?z buran?n tezgah?nda. –Nerede görürseniz görün lütfen 174’ü aray?n!-

Can?m anneannem bal?ktan sonra mutlaka tatl? bir ?ey ister; varsa tahin helvas? onun için vazgeçilmezdir. Bana da ondan geçmi? hemen soruyoruz ne var diye; ba?l?yor saymaya ama içlerinden birine s?ra gelince heyecanla laf?n? kesip sipari? ediyoruz Tahinli Sufle’yi. Yan?nda vanilyal? dondurma ile geliyor; inan?lmaz hafif ve lezzetli. Doyam?yoruz ama bu gecelik yeter deyip veda ediyoruz. Belki bu yaz gene k?smet olur da geliriz sezon bitmeden; olmad? k???n kapal? yerinde a??rlarlar bizi iri dalgalar e?li?inde.