Da? Çile?i Reçeli

Daha önce de bahsetti?im, bana ü?enmeden peynir ta??yan kom?um, evvelsi gün kap?m? çald?. Elinde ise Akçakoca’dan getirdi?i da? çilekleri vard?. O kadar k?rm?z? o kadar minicik o kadar mis kokululard? ki içim k?p?r k?p?r oldu. Hevesle hemen reçele ba?lad?m..

  • 400 gr da? çile?i
  • 400 gr ?eker

Malzemeler inan?n bana bu kadar. Da? çile?i hiç yediniz mi bilmem ama üzerine parfüm boca edilmi? gibi mis gülümsü bir kokusu, di?leri kama?t?ran mayho? bir tad? vard?r. Ben bu lezzete ?ekerden ba?ka bir lezzet katmay? dü?ünemedim; gerekte duymad?m.

O kadar narinler ki öyle po?ette ta??mak mümkün de?il; zaten bana da plastik bir kap içinde geldi. Kom?um tembihledi akan suyun alt?nda y?kama diye. Hakikaten o kadar yumu?ak ve minikler ki hemencecik eziliyorlar. Bildi?im, güvendi?im ilaçs?z bahçelerden geldi?i için öyle çok çok y?kamaya da gerek yoktu zaten. Su dolu bir kaba dald?r?p ç?kard?m; dal?ndan kopar?p yiyebilmek kadar güzel.

Bu tarifte de?i?ik olan benim pi?irme yöntemim. Ezilmelerini istemedi?im için önce ?erbeti yap?p sonra içine katmay? dü?ündüm ama o esnada bile yok olabilirlerdi. Bu nedenle bir tencereye ?ekeri döktüm ve üzerine çilekleri yava?ça yerle?tirdim. Bu ?ekilde bir gece beklettim. Çileklerin kendi suyu ?ekere geçti ve yava? yava? erimesini sa?lad?. Bu pi?irme yöntemi ile ilave su ihtiyac?m da olmad? hem.

Genelde reçellere lezzetin daha belirgin olmas? için limon ya da portakal suyu koyar?m ama da? çileklerinin mayho? tad? nedeniyle ihtiyac? olan asiditeyi sa?lad??? için onu bile koymad?m.

 

Ertesi sabah ilk i? k?s?k ate?te 15-20 dakika kaynatt?m. Ancak kaynarken ç?kard???m?z sebze veya tavuk sular?nda oldu?u gibi fazla köpü?ü sab?rla temizledim. Böylece daha parlak ve berrak bir sosu oldu. Oldu?unu anlaman?n en iyi yöntemi bir ka????n ucu ile bir taba?a dökün 1 dakika bekledikten sonra ak??kanl???n? kontrol edin. E?er a??rla?m??sa olmu? demektir. Taba?a alman?z gerekiyor çünkü ?eker tencerenin içinde çok s?cak oldu?u için hala sulu görünebilir ve bizi yan?ltabilir.

Hemen so?umalar? için evde biriktirdi?im süslü kavanozlara bo?altt?m. En az bir gün kavanozu aç?k olacak ?ekilde tamamen so?umaya b?rakt?m. ?imdi can?m anneannemi mutlu etme zaman? 🙂

?ster taze lor peynirin üzerine koyup servis edin, isterseniz de tereya?l? ekmek dilimlerinin üzerine koyup afiyetle yiyin.