Çikolata ve Mascarpone Peynirli Frans?z Tostu

 

Hat?rlarsan?z bir iki tarif önce hem tost, hem sandviçlerinizde kullanabilece?imiz bir ekmek tarifi vermi?tim. Ekme?i verirken de bir söz vermi?tim; unutmad?m! 🙂 Eli kula??nda biz bebe?imizi beklerken, acele edip payla?mak istedim; ne olur ne olmaz ama de?il mi? Bir iki hafta daha devam edecek ?ekilde tariflerimi de sizin için haz?rl?yorum. Ancak arada san?r?m bir kaç hafta ara vermek durumunda kalaca??m. Bir daha ki görü?memize kadar e-postalar?n?za geç cevap verirsem af ola! 🙂

2 ki?i için;

  • 4 dilim Klasik Frans?z Sandviç Ekme?i
  • 60 gr ev yap?m? mascarpone peyniri
  • 50 gr sütlü çikolata
  • 1 portakal kabu?u rendesi
  • 2 yemek ka???? toz ?eker
  • 3 adet yumurta
  • 110 ml krema
  • Tereya??

 

Her ?eyden önce tarifi yapabilmek için illa ki de benim verdi?im tarifteki ekme?i kullanman?z ?art de?il. Ancak lezzetli bir Frans?z Tostu istiyorsan?z yumurtal?, içi yo?un ve biraz kuru bir ekmek kullanmal?s?n?z. Buna örnek olacak ekmekler art?k butik görünümlü f?r?nlar?m?zda sat?l?yor.

?ki adet küçük bir kase haz?rlayal?m. Birincisine peynirimizi, portakal kabu?u rendemizi ve 1 yemek ka???? ?ekerimizi döküp, homojen bir k?vam elde edene kadar kar??t?ral?m.

Di?er kasemize ise, yumurtalar?, kremay? ve geri kalan 1 yemek ka???? ?ekeri koyup, ayn? ?ekilde kar??t?ral?m. Arzu ederseniz ?ekeri eritebilmek için, ilk önce ?eker ile yumurtalar? ç?rp?p daha sonra kremay? ekleyebilirsiniz. Fakat bu çokta önemli de?il, zira ekmek her ?ekilde ?slan?p, lezzetlenecektir.

En son çikolatalar?m?z? haz?rlamaya geldi s?ra; ben sütlü çikolata daha çok seviyorum ancak siz arzunuza göre beyaz, bitter ya da kar???kta kullanabilirsiniz. Tostumuzu yaparken, çikolatan?n daha h?zl? erimesi için rendelemeyi tercih ediyorum. Ama siz ü?enirseniz, minik kal?plar da koyabilirsiniz. Ancak ayn? ak??ken hali garanti edemem. 🙂

?nce dilimledi?imiz ekmeklerimizi önce yumurtal? kar???ma atal?m, her iki k?sm? da iyice ?slatal?m. Size tavsiyem hiç bir dilimi 30 saniyeden fazla tutmay?n. Çünkü s?v?y? fazla emen ekmek çok yumu?ay?p, parçalanmaya ba?lar. Bu sebeple her seferinde bir dilim ile ilgilenmenizi tavsiye ederim.

Islatt???m?z ekme?imizi düz bir yüzeye koyup, üzerine peynir kar???m?ndan bolca koyal?m. Daha sonra ise üzerine bol bol çikolata rendesinden ekleyelim. Tekrar ayn? yöntem ile bir dilim daha ekmek ?slat?p, sandviç ?eklini alacak ?ekilde üzerine kapatal?m.

Yeterli büyüklükteki tavam?zda tereya??m?z? eritip, k?zd?ral?m. Tereya?? konusunda lütfen cimri davranmay?n. Ne kadar ya?l? olursa, o kadar ç?t?r ç?t?r ve lezzetli oluyor bu meret. 🙂

Art?k ekme?imizi koyup, üzerini bir kapak ile kapatal?m. Neden kapak dedi?inizi duyar gibiyim; böylece yumurtalar daha çabuk pi?ip, çikolata daha güzel eriyor olacak ekme?imiz k?zar?rken. Arka taraf?n? çevirdi?imizde çikolatan?n eridi?ini görüyorsan?z, kapa?? açarak k?zart?n.

Ortadan üçgen olacak ?ekilde dilimleyip, ekstra pudra ?ekeri, portakal dilimleri ya da nutella ile servis edebilirsiniz. 🙂