Pancar Tur?usu

Tezgahlarda k?pk?rm?z? hatta bordo pancarlardan sa?l?k f??k?r?yor. Alg?da seçicilik mi yoksa dönemsel sebze reklamlar? m?d?r nedir, kar??ma faydalar? ç?k?p duruyor. ??in kötü taraf? ise vakumlu po?etlerde de tur?u halini görmeye ba?lad?m. Annemin mis gibi tarifini, sizin için bu sene ben uyarlad?m. O kadar basit ve o kadar sa?l?kl? ki lütfen evinizde yap?n?z. 🙂

Devam?n? oku»

Ev Yap?m? Kolay Çikolata

Art?k bu da oldu! Nutella’dan sonra evde çikolatada yapmaya ba?layaca??z 🙂  Ancak benim okulda ö?rendi?im zor yollardan de?il; inanamayaca??n?z kadar kolay bir yöntem ve krem peynirinin kaplar?ndan olu?an bir malzeme listesi ile. Okulda çikolatay? uygun s?cakl?k derecesine getirmek için çok titiz çal???r, bir ?s?t?r bir so?utur sonra tekrar ?s?t?rd?k. Buna ‘temper’ diyorlar. Ancak k?sa sürede tüketebilece?iniz, ve plastik kaplarla yapabilece?imiz bu yöntemi size rahatl?kla önerebiliyorum.

A?a??da s?ralam?? oldu?um malzemeler tamamen opsiyonel; amac?m?z her tarifi daha da kolayla?t?rmaksa evinizde ne varsa rahatl?kla onu kullanabilirsiniz. Hadi art?k favori çikolatalar?m?z? olu?tural?m 🙂

Devam?n? oku»

Ev Yap?m? Nutella

The Kitchn'?n tarifinden uyarlanm??t?r.

Ekmek tarifim kadar, içinde yer alan ‘Ev Yap?m? Nutella’ cümlesi de çok ilgi çekti. ?steklere, gelen e-postalara dayanamay?p çok vakit geçmeden payla??p, sizi mutlu etmek istedim. Ben her ne kadar ?eker ve haz?r g?dalar? sevmesem de, bir türlü Nutella sevdamdan vazgeçemedim. E?im, beni seneler önce daha da mutlu edebilmek için, pahal? hediyeler yerine Nutella alarak bunu ba?arabilece?ini ö?renmi?ti. Hatta mutfa??mda, eskiden içi dolu olan ?imdi i?e dekoratif amaçl? kulland???m 5 kg’l?k kutumu hala saklar?m 🙂

Devam?n? oku»

Granola

Yeni y?l?n ilk yaz?s? 🙂 Gerçi dünden bugüne hiçbir ?ey de?i?medi; ancak insanlar herhalde umutsuzluklar?n? olumluya çevirmek için bir ?ans daha tan?yorlar kendilerine. Tam da bu konu ile ba?layaca??m ki bu sene benim için spora dönü?, daha sa?l?kl? beslenme ve düzenli bir hayat olacak; en az?ndan ?imdilik böyle bir plan?m var 🙂

Son 1-2 ayd?r ?ekeri kesmi?tim, art?k besin de?eri yüksek g?dalar tüketmeye geldi s?ra.. Yok, yok merak etmeyin; size gene bool kalorili ve çook lezzetli tarifler vermeye devam edece?im.. 

Devam?n? oku»

?ekersiz Tart Hamuru / Pate Brisée

20 cm kal?p için

 • 200 gr un
 • 100 ml çok so?uk su
 • 5 gr tuz – yar?m çay ka???? gibi
 • 1 yumurta (2 çay ka???? su ile kar??t?r?lm??)
 • 100 gr tereya??

Bu ?ekersiz hamur Pate Sucrée’den çok farkl? de?il. Tek fark? içinde ?eker olmay???. Dolay?sla bu tart hamurunu ister tuzlu iç ile isterseniz de içi çok tatl? olacak olan bir tarifinizle kullabilirsiniz.

Devam?n? oku»

Sebze Suyu

1 lt için

 • 50 gr kuru so?an
 • 100 gr havuç
 • 100 gr kereviz sap?
 • 100 gr mantar, iste?e göre
 • 2 sap p?rasa, ye?il k?sm?
 • 100 gr domates
 • 50 gr tereya? ya da zetytinya?
 • 2 di? sar?msak
 • 2 lt su
 • 2 dal taze kekik
 • 2 dal taze maydonoz sap?
Devam?n? oku»

Et Suyu

2 lt için

 • 2 kg dana kemi?i
 • 2,5 lt su
 • 100 gr kuru so?an
 • 100 gr havuç
 • 100 gr kereviz sap?
 • 2 adet p?rasa sap?n?n ye?il k?sm?
 • 40 gr domates püresi
 • 50 gr domates
 • 3 di? sar?msak
 • Mantar kabuklar?
 • Garnitür demeti (maydonoz sap?, 1 di? sar?msak, taze kekik, tane karabiber, defne yapra??)
Devam?n? oku»

Tatl? Tart Hamuru / Pate Sucreé

20 cm kal?p için

 • 200 gr un
 • 100 gr çok so?uk su
 • 30 gr ?eker
 • 5 gr tuz – yar?m çay ka???? gibi
 • 1 yumurta (2 çay ka???? su ile kar??t?r?lm??)
 • 100 gr so?uk tereya??

En basit ve en lezzetli tart hamuru malzemelerimiz yukardaki gibi. Her türlü tart?n?z için kullanabilirsiniz.

Devam?n? oku»

Bal?k Suyu

5 lt için

 • 2 kg bal?k k?lç??? – ya?l? olmayan bal?klar
 • 125 gr tereya?
 • 250 gr p?rasa
 • 125 gr kuru so?an
 • 300 ml beyaz ?arap
 • 5 lt so?uk su
 • Garnitür demeti (maydonoz sap?, 1 di? sar?msak, taze kekik, tane karabiber, defne yapra??)
Devam?n? oku»

Tavuk Suyu

5 lt için

 • 3 kg tavuk kemi?i
 • 6 lt su
 • 250 gr kuru so?an
 • 250 gr havuç
 • 100 gr kereviz sap?
 • 100 gr p?rasa
 • 2 di? sar?msak
 • Garnitür demeti (maydonoz sap?, 1 di? sar?msak, taze kekik, tane karabiber, defne yapra??)
Devam?n? oku»