Ayva Reçeli

Son tarifimin ne zaman yay?nland???n? gördü?ümde mi daha çok ?a??rd?m, yoksa minik o?lumuzun ilk ya??n? kutlad???m?za m? daha çok ?a??ray?m bilemiyorum. Benim için son aylarda zaman geçmiyor, adeta uçuyor.

Sanmay?n ki arka planda tarifler ya da sipari?ler de duruyor; tam tersi son gaz devam ediyor. Bu nedenle kafam? toplay?p, keyifle yaz? yazacak zaman bulam?yorum. Ama art?k bahane bulmadan, kald???m yerden devam etmenin zaman? san?r?m.

Devam?n? oku»

?ncir Reçeli

?ncirin son günleri ya?an?rken, onu tüm lezzeti ile k?? ay? boyunca da yemeye devam edebilmek isteyenlere duyurulur.. 🙂 Çok kolay ve az?c?k malzeme ile yap?lan reçellerimize bir yenisini daha ekleyeyim dedim.

Bu yaz?n modas? Yunanistan gezilerinden birinde can?m P bana ‘My Greek Cooker Book’ ad? alt?nda ?irin mi ?irin bir kitap getirmi?. ?ans bu ya kitab? açar açmaz kar??ma ilk ç?kan tarif ?ncir Reçeli oldu; eh bana da biraz ekle biraz ç?kar yaparak uygulamak kald?.

Devam?n? oku»

Kumkuat (Kumquat) ?ekerlemesi

 

Ba?l??? görünce bir çok ki?i bu da neyin nesi diyecek, belki de beni yan?lt?p ço?u ki?i ‘ah ben de bununla ne yapabilirim diye dü?ünüyordum’ diyecek.. Her iki ihtimalde de size Kumquat meyvesini anlatmak istiyorum. Kumquat 2 ila 4 metre aras?nda olan bir narenciye a?ac?n?n meyvesi. Aslen Güney Asya ülkelerine ait, ancak buralarda da bilen, ticari olarak piyasaya sunan ya da sadece dekoratif amaçl? evlerinde yeti?tirenler var.

Bizim evin yak?nlar?nda ‘sosyete manav?’ olarak adland?rd???m?z tezgahlarda pahal? denebilecek kadar uçuk rakamlara sat?l?yor. Her yerde göremesem de gözüme çarpan tezgahlar var. Küçük bir gökdelen say?labilecek bir bina da oturuyoruz, ve sevgili kom?um buna inat balkonunda/teras?nda küçük bir orman olu?turdu. Ve oradan toplad?klar?ndan bir ?eyler yapmaya karar verdim.

Devam?n? oku»

Vi?ne Reçeli

Vi?ne likörüne olan ilgi beni çok mutlu etti ve vi?neli tariflere devam etmeye karar verdim. Teyzemin bu güzel tarifini sizinle payla?mak istedim. Arkada?lar?m?n gözünde büyüttü?ü reçel yap?m?, bu tarif ile son bulacak! 🙂

Devam?n? oku»

Da? Çile?i Reçeli

Daha önce de bahsetti?im, bana ü?enmeden peynir ta??yan kom?um, evvelsi gün kap?m? çald?. Elinde ise Akçakoca’dan getirdi?i da? çilekleri vard?. O kadar k?rm?z? o kadar minicik o kadar mis kokululard? ki içim k?p?r k?p?r oldu. Hevesle hemen reçele ba?lad?m..

Devam?n? oku»