Ev yap?m? Mascarpone Peyniri

 

Bu hafta sonumuz hem çok keyifli hem de benim için biraz stresli geçti. ‘Hem bahar hatta yaz geldi tad?n? ç?karal?m, eve hiç girmeyelim’ havas?ndayken biz, bir yandan i?ler beni bekler, bir yandan da yeni1tarif.com çöker. Sitenin alt yap? sorunu giderme çal??malar? sürerken, do?ruyu söylemek gerekirse ben uyuyamad?m! E?im her ne kadar ‘en kötü ne olabilir ki; içini rahat tut’ diyor olduysa da, uçup giden bütün foto?raflar, bütün yaz?lar, hatta belki tema düzeni beni huzursuz etmeye yetti.

Pazar günü bile çal??an bir ekip –san?r?m en iyisi!- yo?un bir çal??ma sürecinin sonunda, eski haline getiriverdiler. Ben de bunun rahatlamas? ile, bir kutlama amac? ile Mascarpone peyniri yapt?m. Peynir yapman?n nesi mi kutlama, onu da Per?embe günü göreceksiniz 🙂 

Devam?n? oku»

Evde Yo?urt Yap?m?

Anne evimden beri haz?r yo?urt, ola?anüstü durumlar haricinde eve al?nmaz, hep evde tutulurdu. Ben de kendi evime geçti?imden beri bu düzeni oturtmak için u?ra??yorum. Evde makinesiz, eski usul yo?urt yapt???m? gören arkada?lar?m?n ?a?k?n bak??lar?n? görünce, bu çok basit tarifi sizinle payla?mam gerekti?ini anlad?m. Bu kadar sa?l?kl? ve kolay bir tarif varken, içinde ne oldu?unu bile bilemedi?imiz g?dalar? tüketenlere selam olsun; ?a?k?n bak??lar?m üzerinizde.. 🙂

Devam?n? oku»

Ricotta Peyniri

Yurtd???na gidersem ya da giden bir dostumu yakalarsam, al?nacaklar listemin ba??n? peynir çeker. Türkiye’de de art?k neredeyse birçok markay? büyük marketlerin ‘?thal Ürünler’ reyonunda bulmak mümkün. Ancak az?c?k gramlar? fahi? fiyatlara alabilyorsunuz. Bu örne?i en son gravyer peynirinde ya?ad?m; yurtd???ndan ald???m 500 gr’l?k peynir 6 Euro iken, buradaki bir markette 29 TL’ye al?nabilece?ini gördüm. ?nsan?n gözlerini yuvalar?ndan ç?kart?yor de?il mi?! Getirtme veya d??ar?dan alma ?ans?m?z yoksa can?m ülkemin peynirlerinden muadilini arayaca??z ya da yemeyece?iz!

Devam?n? oku»