Cheesecake’li Brownie

David Lebovitz’in tarifinden uyarlanm??t?r.

Bugünlerde bizde ni?anlar, k?nalar, dü?ünler pe? pe?e.. Evlenen ki?ilerin hepsi de bebekli?imi, çocuklu?umu, bütün oyuncaklar?m?, genç k?zl?k an?lar?m?, hayallerimi payla?t???m karde?lerim. Ne zaman büyüdük, ne zaman a??k olduk böyle de s?ra geldi evlili?e, bebeklere. Tek bir hayalim var, hepsi çok mutlu olsun; çocuklar?m?z da bizim gibi güzel dostluklar edinsin.

Bu karde?lerimden birinin evde söz kesimi için, bir tatl? haz?rlamak istedim. Hali haz?rda hafif meyveli olacak olan pastan?n yan?na, a??r çikolatal? bir tatl? iyi gider dedik. Sonra sizinle de payla?mak istedim bu mutlu an?m?.. 🙂

Devam?n? oku»

Nutella’l? ve Muzlu Ekmek

Malum biliyorsunuz, 43 gün önce minik o?lumuz dünyaya geldi. Asl?nda normal do?um sayesinde ertesi gün ayakta, hiçbir ?ey olmam?? gibi ko?turuyordum. Ancak tarif yapsam da oturup yazacak ne zaman ne de hal bulabildim. Geceleri uykusuz geçen günler, kafam? yast??a koyacak 5 dakika bile de?erliydi. Gerçi ‘Koyabildin mi?’ derseniz de cevab?m ne yaz?k ki hay?r olacak. 🙂 Her an? mucize ve mutluluktan uçar gibi geçen birkaç haftal?k aradan sonra tekrar i?ime geri dönmenin sevinci içerisindeyim. Dönü?üme lay?k, yemelere doyamad???m nutellal? ve muzlu ekmek (kek) ile yap?p yiyeyim, bir de sizinle payla?ay?m dedim.

Devam?n? oku»

Frambuazl? ve Bu?day Unlu Muffin

 

Haberler, gazeteler, sosyal medya ‘sa?l?kl? beslenme’ konular? ile bo?u?uyor. Neredeyse art?k her kafadan farkl? bir ses ç?kmaya ba?lad?; birisi pekmezi a?z?n?za sürmeyin derken, di?eri her gün 1 tatl? ka???? mutlaka tüketilmeli diyor. Kilo ve sa?l?k problemleri gittikçe artan yurdum insan? da ne yapaca??n? san?r?m ?a??rd?. Her ki?inin kendine ait bir metabolizma sistemi varken, kal?plar içine sokulabilecek bir tarif ya da yol oldu?una inanm?yorum.

Bu nedenle gönül rahatl??? ile esmer ?eker, bu?day unu, kaliteli zeytinya??, kefir ve yumurtas?z yapm?? oldu?um bu kekleri hüplettim, sizinle de payla?mak istedim. 🙂

Devam?n? oku»

Mandalina ve Tane Narl? Kek

Bir y?l daha iyisiyle, kötüsüyle bitmek üzere! Ben hep iyi günleri hat?rlay?p, hayat?ma renk, huzur ve mutluluk katan ki?iler için iyi dileklerimle bitirmeyi tercih ediyorum. Bu sene ailemiz için muhte?em bir y?l oldu; harika haberler ald?k! 🙂 2014’te ise resmen ailemizin say? olarak büyüdü?ünü görece?imiz günler bizi bekliyor. Sab?rs?zl?kla beklerken, her günün tad?n? ç?karmaya çal???p, sizlere de gönlünüzden geçen her ?eyin gerçekle?ti?i, yüzünüzün hep güldü?ü bir y?l dilerim! Haftaya minik bir ara verece?im için ?imdiden kutlamak istedim; ?Y? SENELER!!! 🙂 🙂 🙂

Devam?n? oku»

Balkabakl? Muffin

Bu hafta özellikle aile aras?ndaki minik bir kutlama için yapt?m bunlar?; ne de olsa kutlamalar hep tatl? ile bitmeli. 🙂 Kutlamam?z?n sebebi bizi çok korkutan ama sonradan temiz sonuçlar ile daha çok sevindiren sa?l?k konular? oldu?u için ise bu tarifin biraz daha hafif, biraz daha sa?l?kl? olmas? için elimden geleni yapt?m; zeytinya??, kahverengi ?eker ve tam bu?day unu tercihlerim..

Hiç birinizin evinden sa?l?k ve huzur eksik olmas?n; ne demi? Neyzen Tevfik ?iirinde ‘Hayat üç buçuk ile dört aras?ndad?r, ya üç buçuk atars?n ya da dört dörtlük ya?ars?n’.. 🙂

 • 120 gr balkaba?? püresi
 • 270 gr tam bu?day unu
 • 90 gr yulaf ezmesi
 • 140 gr kahverengi ?eker
 • 2 çay ka???? kabartma tozu
 • ½ çay ka???? karbonat
 • ½ çay ka???? tuz
 • 1 çay ka???? tarç?n
 • 2 çay ka???? vanilya pudras?
 • 1 adet yumurta
 • 240 ml kefir ya da buttermilk
 • 80 ml zeytinya??

 

Balkaba??n?n püresini nas?l ç?karaca??m diye soruyorsan?z, sizi daha geçen seneki tariflerimden birine, Balkabakl? Crème Brûlée tarifime yönlendirmem gerekiyor. 🙂

Bu kekin yap?m? çok çok kolay; ana hatlar? ile kuru ve ?slak malzemeleri ayr? ayr? kar??t?r?n. ?öyle ki ilk önce un, yulaf ezmesi, kabartma tozu, karbonat, tuz, tarç?n ve vanilya pudras?n? bir kapta homojen bir k?vam elde edene kadar kar??t?r?n.

Daha sonra ba?ka bir kapta yumurta, ?eker ve zeytinya??n? iyice ç?rp?n, ne zaman ?eker erimeye ba?lar ve pürüzsüz bir k?vam elde ederseniz zeytinya??n? ve kefiri ekleyin.

En son balkaba?? püremizi de ekleyip, iki ayr? kab? bir araya getirelim. ?çinde hali haz?rda kabartma tozu ve karbonat oldu?u için, profesyonel mikserle kar??t?rmaya bile gerek yok; el ç?rp?c?s? kullan?n gitsin.

12’li muffin kab?n?za isterseniz kek ka??tlar? koyun, isterseniz  sadece iyice ya?lay?n. Daha sonra tüm kar???m? hepsine e?it olacak ?ekilde da??tal?m. Neredeyse her muffin kab?na 2 yemek ka???? kadar koymam?z gerekiyor; ancak siz i?i garantiye almak için önce hepsine 1’er ka??k koyup, geri kalan? e?itçe da??t?n.

?çinde sadece un olmad???n? vurgulamak ve biraz süslemek ad?na üstlerine az?c?k yulaf ezmesi dökelim. Ben içinde olan malzemeleri kek ya da benzeri ürünlerin üzerine serpi?tirmeyi severim; unutursan?z hiç dert de?il. 🙂

Önceden ?s?t?lm?? olan 200 derecelik f?r?nda 15 dakika pi?irelim; ister üzerinde az ç?rp?lm?? krema ile ?l?k ?l?k, isterseniz de so?utarak balkabakl? reçel ile servis edebilirsiniz. Tabii ki yan?nda bir ?ey olmadan sade de servis edilecek kadar iyi. 🙂

Mor/Mürdüm Erikli Yo?un Kek

Marian Burros'un tarifinden uyarlanm??t?r.

Yaz meyvelerinin çe?itlili?i azalsa da bahara özgü, k?sa süreli olanlar?n tad?n? ç?karmakta fayda var. Ben haz?r tatl?yken, yemelere doyamad???m eri?in bir de yo?un kekini yani ‘torte’ halini yap?p sizin içinde yazmak istedim. Az malzeme ile, çabucak rahatça yapabilece?iniz bir tarif bu; benim gibi so?umas?n? beklemeden tüketmek isteyece?inizi biliyorum 🙂

Devam?n? oku»

Taze ?eftalili Kek

Öyle bir kek dü?ünün ki her ?s?rd???n?zda hafif lezzeti ve yo?un yap?s? ile a??z doldururken, taze meyveler ile tazelik veriyor.. Reklam gibi oldu de?il mi 🙂 Bu keki ba?ka nas?l ifade edebilece?imi bilemedim. Tek bildi?im kesinlikle ?eftaliler bitmeden, hemen denemeniz! 🙂

Devam?n? oku»

Vi?neli Çikolatal? Kek

Daha önceden verdi?im Çikolata Ganaj tarifini hat?rlars?n?z; çikolatal? bir keki kaplayarak foto?raflam??t?m. O zaman söz vermi?tim kekin tarifini de verece?im diye. Ancak s?ra geliyor 🙂 Ramazan ay?n? da tatl?yla aç?p, tatl? geçmesini diliyorum herkes için..

Devam?n? oku»

Taze Çilekli Kek

Tezgahlar yaz meyveleri ile dolmaya ba?lad?ysa, benim en sevdi?im zamanlar geldi demektir. Fazlas?n?n zararl? oldu?unu bilmeme ra?men, yaz aylar?nda neredeyse her ö?ünüm avuç avuç meyve yemekle geçiyor. Eve gelen arkada?lar?ma da meyve salatas?, ya da taze meyveden yap?lm?? tatl?lar ikram etmek en büyük keyfim. ??te onlardan biri.. 🙂 Klasik bir kek tarifi nas?lsa bu da öyle olacak; ancak bu sefer un oran? az olan bu kekin hafif ve ?slak olmas?na bay?lacaks?n?z.

Devam?n? oku»

Mascarpone Cheesecake

Dorie Greenspan'?n tarifinden uyarlanm??t?r.

Yeni 1 Tarif, 1 ya??na bast?! 🙂 Zaman?n ne kadar çabuk geçti?ine inanam?yorum! Zaten bu aralar bizim için kutlama zamanlar?; evlilik y?ldönümümüz, ve biricik eme?im.. Bunca zamand?r payla??lm?? olan tariflere bakt???mda ise siteyi kurmaya karar verdi?im ilk günü hat?rl?yorum. Ayn? ?u andaki gibi heyecanl? ve çok mutluydum. Hem kendi ar?ivimi daha düzenli hale getirmek, hem de gönül rahatl??? ile noktas?, virgülüne kadar do?ru tarifleri payla?mak benim için gurur verici.

Umar?m beni takip eden sen de bu durumundan memnunsundur! 🙂 Her geçen gün oldu?u gibi önümüzdeki yeni ya??m?zda da ben kendimi geli?tirerek, sana farkl? tarifler vermeye devam edece?im. ?imdiden planlanm?? olan farkl? çal??malar?mdan da ilerleyen günlerde haberdar ediyor olaca??m.

Desteklerin için çok ama çook te?ekkür ederim, iyi ki vars?n!

Devam?n? oku»