F?r?nda Kay?s? Tatl?s?

Mimi Thorisson'un tarifinden uyarlanm??t?r.

Ufak bir aradan sonra tekrar yazmaya ba?lamak benim için çok keyifli. Ne yaz?k ki bir çok yeni annenin ya?ad??? bir rahats?zl?k atlatt?m. Tosun pa?am?z? sürekli ta??maktan elimin tendonlar?n? kullan?lamaz hale getirdim. Neyse ki ?imdi çok daha iyi, her ne kadar tamamen iyile?memi? olsa da.

F?rsat bulup, tarif yapmak ve yay?nlamak için sab?rs?zlan?rken, aniden misafirim gelece?ini ö?renince ak?am yeme?i sonras? yenebilecek hafif ama çok lezzetli ayn? zamanda yap?m? çok kolay bu tatl?y? hat?rlay?p yapt?m. Yaparken pek tabii sizi unutmad?m. 🙂

Devam?n? oku»

Cheesecake’li Brownie

David Lebovitz’in tarifinden uyarlanm??t?r.

Bugünlerde bizde ni?anlar, k?nalar, dü?ünler pe? pe?e.. Evlenen ki?ilerin hepsi de bebekli?imi, çocuklu?umu, bütün oyuncaklar?m?, genç k?zl?k an?lar?m?, hayallerimi payla?t???m karde?lerim. Ne zaman büyüdük, ne zaman a??k olduk böyle de s?ra geldi evlili?e, bebeklere. Tek bir hayalim var, hepsi çok mutlu olsun; çocuklar?m?z da bizim gibi güzel dostluklar edinsin.

Bu karde?lerimden birinin evde söz kesimi için, bir tatl? haz?rlamak istedim. Hali haz?rda hafif meyveli olacak olan pastan?n yan?na, a??r çikolatal? bir tatl? iyi gider dedik. Sonra sizinle de payla?mak istedim bu mutlu an?m?.. 🙂

Devam?n? oku»

Nutella’l? ve Muzlu Ekmek

Malum biliyorsunuz, 43 gün önce minik o?lumuz dünyaya geldi. Asl?nda normal do?um sayesinde ertesi gün ayakta, hiçbir ?ey olmam?? gibi ko?turuyordum. Ancak tarif yapsam da oturup yazacak ne zaman ne de hal bulabildim. Geceleri uykusuz geçen günler, kafam? yast??a koyacak 5 dakika bile de?erliydi. Gerçi ‘Koyabildin mi?’ derseniz de cevab?m ne yaz?k ki hay?r olacak. 🙂 Her an? mucize ve mutluluktan uçar gibi geçen birkaç haftal?k aradan sonra tekrar i?ime geri dönmenin sevinci içerisindeyim. Dönü?üme lay?k, yemelere doyamad???m nutellal? ve muzlu ekmek (kek) ile yap?p yiyeyim, bir de sizinle payla?ay?m dedim.

Devam?n? oku»

Frambuazl? ve Bu?day Unlu Muffin

 

Haberler, gazeteler, sosyal medya ‘sa?l?kl? beslenme’ konular? ile bo?u?uyor. Neredeyse art?k her kafadan farkl? bir ses ç?kmaya ba?lad?; birisi pekmezi a?z?n?za sürmeyin derken, di?eri her gün 1 tatl? ka???? mutlaka tüketilmeli diyor. Kilo ve sa?l?k problemleri gittikçe artan yurdum insan? da ne yapaca??n? san?r?m ?a??rd?. Her ki?inin kendine ait bir metabolizma sistemi varken, kal?plar içine sokulabilecek bir tarif ya da yol oldu?una inanm?yorum.

Bu nedenle gönül rahatl??? ile esmer ?eker, bu?day unu, kaliteli zeytinya??, kefir ve yumurtas?z yapm?? oldu?um bu kekleri hüplettim, sizinle de payla?mak istedim. 🙂

Devam?n? oku»

Mandalina ve Tane Narl? Kek

Bir y?l daha iyisiyle, kötüsüyle bitmek üzere! Ben hep iyi günleri hat?rlay?p, hayat?ma renk, huzur ve mutluluk katan ki?iler için iyi dileklerimle bitirmeyi tercih ediyorum. Bu sene ailemiz için muhte?em bir y?l oldu; harika haberler ald?k! 🙂 2014’te ise resmen ailemizin say? olarak büyüdü?ünü görece?imiz günler bizi bekliyor. Sab?rs?zl?kla beklerken, her günün tad?n? ç?karmaya çal???p, sizlere de gönlünüzden geçen her ?eyin gerçekle?ti?i, yüzünüzün hep güldü?ü bir y?l dilerim! Haftaya minik bir ara verece?im için ?imdiden kutlamak istedim; ?Y? SENELER!!! 🙂 🙂 🙂

Devam?n? oku»

Balkabakl? Turta

 Gene mi balkaba?? dedi?inizi duyar gibiyim. Ancak k???n farkl? sebze alternatifleri bulup yemek bile yapmakta zorlan?rken, bu mevsimin en büyük nimetini sürekli kullanmadan olmaz. 🙂 Geçen gün yapt???m muffin için haz?rlad???m bolca püreyi tüketmenin en harika ve en kolay yolunu buldu?umu söyleyebilirim. 🙂

Devam?n? oku»

Balkabakl? Muffin

Bu hafta özellikle aile aras?ndaki minik bir kutlama için yapt?m bunlar?; ne de olsa kutlamalar hep tatl? ile bitmeli. 🙂 Kutlamam?z?n sebebi bizi çok korkutan ama sonradan temiz sonuçlar ile daha çok sevindiren sa?l?k konular? oldu?u için ise bu tarifin biraz daha hafif, biraz daha sa?l?kl? olmas? için elimden geleni yapt?m; zeytinya??, kahverengi ?eker ve tam bu?day unu tercihlerim..

Hiç birinizin evinden sa?l?k ve huzur eksik olmas?n; ne demi? Neyzen Tevfik ?iirinde ‘Hayat üç buçuk ile dört aras?ndad?r, ya üç buçuk atars?n ya da dört dörtlük ya?ars?n’.. 🙂

 • 120 gr balkaba?? püresi
 • 270 gr tam bu?day unu
 • 90 gr yulaf ezmesi
 • 140 gr kahverengi ?eker
 • 2 çay ka???? kabartma tozu
 • ½ çay ka???? karbonat
 • ½ çay ka???? tuz
 • 1 çay ka???? tarç?n
 • 2 çay ka???? vanilya pudras?
 • 1 adet yumurta
 • 240 ml kefir ya da buttermilk
 • 80 ml zeytinya??

 

Balkaba??n?n püresini nas?l ç?karaca??m diye soruyorsan?z, sizi daha geçen seneki tariflerimden birine, Balkabakl? Crème Brûlée tarifime yönlendirmem gerekiyor. 🙂

Bu kekin yap?m? çok çok kolay; ana hatlar? ile kuru ve ?slak malzemeleri ayr? ayr? kar??t?r?n. ?öyle ki ilk önce un, yulaf ezmesi, kabartma tozu, karbonat, tuz, tarç?n ve vanilya pudras?n? bir kapta homojen bir k?vam elde edene kadar kar??t?r?n.

Daha sonra ba?ka bir kapta yumurta, ?eker ve zeytinya??n? iyice ç?rp?n, ne zaman ?eker erimeye ba?lar ve pürüzsüz bir k?vam elde ederseniz zeytinya??n? ve kefiri ekleyin.

En son balkaba?? püremizi de ekleyip, iki ayr? kab? bir araya getirelim. ?çinde hali haz?rda kabartma tozu ve karbonat oldu?u için, profesyonel mikserle kar??t?rmaya bile gerek yok; el ç?rp?c?s? kullan?n gitsin.

12’li muffin kab?n?za isterseniz kek ka??tlar? koyun, isterseniz  sadece iyice ya?lay?n. Daha sonra tüm kar???m? hepsine e?it olacak ?ekilde da??tal?m. Neredeyse her muffin kab?na 2 yemek ka???? kadar koymam?z gerekiyor; ancak siz i?i garantiye almak için önce hepsine 1’er ka??k koyup, geri kalan? e?itçe da??t?n.

?çinde sadece un olmad???n? vurgulamak ve biraz süslemek ad?na üstlerine az?c?k yulaf ezmesi dökelim. Ben içinde olan malzemeleri kek ya da benzeri ürünlerin üzerine serpi?tirmeyi severim; unutursan?z hiç dert de?il. 🙂

Önceden ?s?t?lm?? olan 200 derecelik f?r?nda 15 dakika pi?irelim; ister üzerinde az ç?rp?lm?? krema ile ?l?k ?l?k, isterseniz de so?utarak balkabakl? reçel ile servis edebilirsiniz. Tabii ki yan?nda bir ?ey olmadan sade de servis edilecek kadar iyi. 🙂

Mor/Mürdüm Erikli Yo?un Kek

Marian Burros'un tarifinden uyarlanm??t?r.

Yaz meyvelerinin çe?itlili?i azalsa da bahara özgü, k?sa süreli olanlar?n tad?n? ç?karmakta fayda var. Ben haz?r tatl?yken, yemelere doyamad???m eri?in bir de yo?un kekini yani ‘torte’ halini yap?p sizin içinde yazmak istedim. Az malzeme ile, çabucak rahatça yapabilece?iniz bir tarif bu; benim gibi so?umas?n? beklemeden tüketmek isteyece?inizi biliyorum 🙂

Devam?n? oku»

Ball? ve Kuru Kay?s?l? Granola Çubuklar?

Kristen Rosenau’nun tarifinden uyarlanm??t?r.

1 hafta ara verdikten sonra, tekrar tariflerimize devam ediyoruz. 🙂 Verdi?im ara boyunca ne yaz?k ki gelsin mezeler gitsin k?zartmalar ?eklinde ya?ad???m için art?k kendime bir çeki düzen vermem gerekiyor. Büyüyen midemi doyurmak için de sa?l?kl? at??t?rmal?klar? evime tekrar sokmam gerekiyordu. Ancak bunu süpermarkete gidip, haz?r paketinde olanlar? almak yerine, kendi sevdi?im lezzetleri birle?tirerek yapar?m! A?a??da verdi?im kuruyemi?, ve kurutulmu? meyveleri ayn? ölçüler olmak kaidesi ile kendi sevdiklerinizle rahatl?kla de?i?tirebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Taze ?eftalili Kek

Öyle bir kek dü?ünün ki her ?s?rd???n?zda hafif lezzeti ve yo?un yap?s? ile a??z doldururken, taze meyveler ile tazelik veriyor.. Reklam gibi oldu de?il mi 🙂 Bu keki ba?ka nas?l ifade edebilece?imi bilemedim. Tek bildi?im kesinlikle ?eftaliler bitmeden, hemen denemeniz! 🙂

Devam?n? oku»