Ispanakl? ve Mantarl? Yufka Böre?i

Anne evimde de, kendi evimde de kahvalt? için, ak?amüstü at??t?rmal??? ya da bazen sadece ak?am yeme?i için tembellik edip, hamur açmak yerine yufkadan börek yapar?m. Fark ettim ki, etraf?mda yo?un çal??an, yeni evlenmi? ya da yeni bebe?i olmu? arkada?lar?m için bu tarifi vermeliyim. Bir gece önceden bile haz?rlay?p buzdolab?na koyarsan?z, k?sa bir sürede pi?irip evde ?ölen havas? estirebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Karn?yar?k

?lkbahar ve yaz geldi?inde çe?it çe?it taze sebzelerle anne evimin güzel yemeklerini yapmay? çok seviyorum. Ama tabii ki eski usüllere sad?k kalam?yorum. Yaza girmeye haz?rland???m?z ?u günlerde etraf?mdakilerin daha çok kilolardan, diyetlerden, Dukan’lardan ya da Karatay’lardan bahsetmeye ba?lad???n? duyuyorum. Herkes her yeme?i yiyebilmeli diye dü?ündü?ümden çok çok hafif bu tarifi sizinle payla?mak istedim.

Devam?n? oku»